رسانه
رسانه

سایت مشاوره کنکور هیواآ ین رتبه قبولی مامایی سهمیه بسیج فعال آزاد 96

درخواست حذف اطلاعات

 


داوطلبان علاقه مند به رشته مامایی در کنکور سراسری 97 این فرصت را دارند تا شانس خود را برای قبولی در انتخاب رشته آزاد 97 نیز امتحان کنند . علاقمندان به انتخاب رشته مامایی باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته آزاد ، سهمیه های موثر به طور کلی با انتخاب رشته کنکور سراسری 97 متفاوت است و سهمیه ای با عنوان سهمیه مناطق وجود ندارد ، " رتبه در سهمیه " ذکر شده در کارنامه اولیه کنکور سراسری  نیز مورد توجه قرار نمی گیرد و اساس تصمیم گیری داوطلبان برای چینش انتخاب هایشان در فرم انتخاب رشته آزاد رتبه کشوری و تراز یا نمره کل ب شده در هر زیر گروه است . از آنجایی که استفاده از معیار رتبه کشوری کاربردی بیشتری نزد داوطلبان تحصیل در رشته مامایی  آزاد دارد در این مقاله آ ین رتبه قبولی مامایی  آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال را در اختیارتان قرار داده ایم . برای تخمین شانس قبولی خود کافیست رتبه خود را با رتبه های آورده شده در این مقاله مقایسه کنید .


ادامه مطلب...
آ ین رتبه قبولی مامایی آزاد 96

درخواست حذف اطلاعات

 داوطلبان علاقه مند به رشته مامایی در کنکور سراسری 97 این فرصت را دارند تا شانس خود را برای قبولی در انتخاب رشته آزاد 97 نیز امتحان کنند . علاقمندان به انتخاب رشته مامایی باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته آزاد ، سهمیه های موثر به طور کلی با انتخاب رشته کنکور سراسری 97 متفاوت است و سهمیه ای با عنوان سهمیه مناطق وجود ندارد ، " رتبه در سهمیه " ذکر شده در کارنامه اولیه کنکور سراسری  نیز مورد توجه قرار نمی گیرد و اساس تصمیم گیری داوطلبان برای چینش انتخاب هایشان در فرم انتخاب رشته آزاد رتبه کشوری و تراز یا نمره کل ب شده در هر زیر گروه است . از آنجایی که استفاده از معیار رتبه کشوری کاربردی بیشتری نزد داوطلبان تحصیل در رشته مامایی  آزاد دارد در این مقاله آ ین رتبه قبولی مامایی  آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی را در اختیارتان قرار داده ایم . برای تخمین شانس قبولی خود کافیست رتبه خود را با رتبه های آورده شده در این مقاله مقایسه کنید .ادامه مطلب...
زمان برگزاری کنکور سراسری 97

درخواست حذف اطلاعات

سازمان سنجش و آموزش کشور زمان دقیق برگزاری کنکور سراسری 97 گروه های آزمایشی مختلف را اعلام کرد .


ادامه مطلب...
آ ین رتبه قبولی ی بهداشت حرفه ای آزاد 96

درخواست حذف اطلاعات

 


داوطلبان علاقه مند به رشته  ی بهداشت حرفه ای در کنکور سراسری 97 این فرصت را دارند تا شانس خود را برای قبولی در انتخاب رشته آزاد 97 نیز امتحان کنند . علاقمندان به انتخاب رشته  ی بهداشت حرفه ای باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته آزاد ، سهمیه های موثر به طور کلی با انتخاب رشته کنکور سراسری 97 متفاوت است و سهمیه ای با عنوان سهمیه مناطق وجود ندارد ، " رتبه در سهمیه " ذکر شده در کارنامه اولیه کنکور سراسری  نیز مورد توجه قرار نمی گیرد و اساس تصمیم گیری داوطلبان برای چینش انتخاب هایشان در فرم انتخاب رشته آزاد رتبه کشوری و تراز یا نمره کل ب شده در هر زیر گروه است . از آنجایی که استفاده از معیار رتبه کشوری کاربردی بیشتری نزد داوطلبان تحصیل در رشته ی بهداشت حرفه ای  آزاد دارد در این مقاله آ ین رتبه قبولی ی بهداشت حرفه ای  آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی را در اختیارتان قرار داده ایم . برای تخمین شانس قبولی خود کافیست رتبه خود را با رتبه های آورده شده در این مقاله مقایسه کنید .

 


ادامه مطلب...
آ ین رتبه قبولی ی بهداشت حرفه ای سهمیه ایثارگران 25 درصدی

درخواست حذف اطلاعات

 


داوطلبان علاقه مند به رشته  ی بهداشت حرفه ای در کنکور سراسری 97 این فرصت را دارند تا شانس خود را برای قبولی در انتخاب رشته آزاد 97 نیز امتحان کنند . علاقمندان به انتخاب رشته  ی بهداشت حرفه ای باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته آزاد ، سهمیه های موثر به طور کلی با انتخاب رشته کنکور سراسری 97 متفاوت است و سهمیه ای با عنوان سهمیه مناطق وجود ندارد ، " رتبه در سهمیه " ذکر شده در کارنامه اولیه کنکور سراسری  نیز مورد توجه قرار نمی گیرد و اساس تصمیم گیری داوطلبان برای چینش انتخاب هایشان در فرم انتخاب رشته آزاد رتبه کشوری و تراز یا نمره کل ب شده در هر زیر گروه است . از آنجایی که استفاده از معیار رتبه کشوری کاربردی بیشتری نزد داوطلبان تحصیل در رشته ی بهداشت حرفه ای  آزاد دارد در این مقاله آ ین رتبه قبولی ی بهداشت حرفه ای  آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی  را در اختیارتان قرار داده ایم . برای تخمین شانس قبولی خود کافیست رتبه خود را با رتبه های آورده شده در این مقاله مقایسه کنید .
ادامه مطلب...
آ ین تراز قبولی ی بهداشت حرفه ای آزاد 96

درخواست حذف اطلاعات

 


از آنجایی که معیار پذیرش  آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته  ی بهداشت حرفه ای ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته آزاد 97 در رشته  ی بهداشت حرفه ای در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آ ین تراز قبولی ی بهداشت حرفه ای آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته  ی بهداشت حرفه ای ، آ ین تراز قبولی ی بهداشت حرفه ای آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته  ی بهداشت حرفه ای پی ببرید .


ادامه مطلب...
کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی اتاق عمل پردیس خودگردان بین

درخواست حذف اطلاعات

 
هر ساله رشته اتاق عمل متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته اتاق عمل دردفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس پردیس خودگردان ( بین الملل ) برای قبولی در رشته اتاق عمل می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله کارنامه و درصد آ ین رتبه قبولی اتاق عمل پردیس خودگردان کنکور 96 را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده ایم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می باشند .
ادامه مطلب...
کاهش سود تسهیلات پرداختی آزاد

درخواست حذف اطلاعات

پیرو ابلاغ تفاهم‌ نامه منعقده بین آزاد ی و یکی از بانک ها ، نرخ سود تسهیلات پرداختی به کارکنان و اعضای هیات علمی از 14 درصد به 10 درصد خواهد رسید .


ادامه مطلب...
آ ین رتبه قبولی رشته اتاق عمل پردیس خودگردان کنکور 96 - 97

درخواست حذف اطلاعات

 
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته اتاق عمل وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتیجه داشتن اطلاعاتی از آماررتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته اتاق عمل در  پردیس خودگردان در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 ، برای دستی به هدفشان دهد . لازم به ذکر است که پذیرش در رشته اتاق عمل در های تی صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت درانتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . در ادامه قصد داریم رتبه قبولی اتاق عمل پردیس خودگردان کنکور 96 – 97 در سهمیه های مختلف در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها کلیک کنید .
ادامه مطلب...
آ ین رتبه قبولی رشته اتاق عمل تی روزانه کنکور 96 - 97

درخواست حذف اطلاعات

 
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته اتاق عمل وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتیجه داشتن اطلاعاتی از آماررتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته اتاق عمل در  تی روزانه در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 ، برای دستی به هدفشان دهد . لازم به ذکر است که پذیرش در رشته اتاق عمل در های تی صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت درانتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . در ادامه قصد داریم رتبه قبولی اتاق عمل تی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه های مختلف در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها کلیک کنید .


ادامه مطلب...
مهلت پرداخت بدهی فارغ حصیلان بد ار

درخواست حذف اطلاعات

 براساس مصوبه هیات امنا صندوق رفاه دانشجویان ، مبنی بر تعیین تکلیف دانش آموختگان بد ار بلاتکلیف که تا کنون جهت تعیین تکلیف بدهی خود مراجعه نکرده‌اند ، براساس مصوبه هیات امنا صندوق رفاه دانشجویان به شرح زیر تعیین شد :


ادامه مطلب...
تغییر اعمال سهمیه ایثارگران در کنکورهای سراسری 97

درخواست حذف اطلاعات

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی از احتمال مطرح شدن اصلاحیه سهیمه ایثارگران در کنکورهای سراسری در  جلسه علنی امروز ( چهارشنبه 23 داد ) خبر داد .


ادامه مطلب...
آ ین رتبه قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی آزاد

درخواست حذف اطلاعات

 
آ ین رتبه قبولی دامپزشکی آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی


آ ین رتبه قبولی دامپزشکی  آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی 
نام  رتبه کشوری
واحد بابل148593
واحد تبریز153131
واحد گرمسار173665
واحد شهرکرد183641
واحد کازرون196646
واحد ارومیه197379
واحد سنندج203708
واحد بافت213657
واحد شوشتر231284
واحد شبستر237837
  

های آزاد پذیرنده دامپزشکی کنکور 96 - 97


واحد های  آزاد که در رشته دامپزشکی پذیرش دانشجو داشته است ، طبق دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 به قرار زیر است :


آزاد ی واحد کردستان ، آزاد ی واحد شهرکرد ، آزاد ی واحد ارومیه ، آزاد ی واحد شوشتر ، آزاد ی واحد علوم تحقیقات ، آزاد ی واحد کازرون ، آزاد ی واحد بابل ، آزاد ی واحد سنندج ، آزاد ی واحد گرمسار ، آزاد ی واحد شبستر ، آزاد ی واحد تبریز ، آزاد ی واحد بافت ، آزاد  ی واحد کرج


 

  
نکات پیرامون انتخاب رشته دامپزشکی  آزاد 97


داوطلبان متقاضیان انتخاب رشته آزاد در سهمیه ایثارگران 25 درصدی و در گروه تجربی می توانند با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری و نرم افزار انتخاب رشته آزاد  و نرم افزار انتخاب رشته مجازی هیوا رتبه و رشته محل خود را به طور تقریبی و حدودی تخمین زده و فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کنند . فراموش نکنید اطلاع از شهریه آزاد 97 و راهنمای انتخاب رشته تجربی پیش از اعلام نتایج کنکور 97 دید شما را نسبت به انتخاب هایتان تغییر خواهد داد و کمک می کند بهترین و مناسب ترین رشته محل ها را انتخاب کنید . داوطلبانی که به هر دلیل موفق به ب رتبه و تراز قبولی آزاد نشدند می توانند با اطلاع از رشته های بدون کنکور  آزاد و شرایط ثبت نام بدون کنکور آزاد مسیر تحصیل خود را ادامه دهند . با مطالعه مقاله آ ین تراز قبولی آزاد 96 -97 و حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی کنکور 96 - 97 اطلاعات خود را تکمیل نمایید . مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا می توانند شما را در زمینه انتخاب رشته آزاد راهنمایی کنند و شما می توانید از طریق تماس با مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا سوالات خود را با ما مطرح کنید . همچنین با عضویت در کانال تلگرام کنکور سراسری از آ ین اخبار و اطلاعیه های آزاد مطلع شوید .


 


همچنین مطالعه مقالات زیر را نیز به شما توصیه می کنیم :


آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96


حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی کنکور 96


آ ین رتبه قبولی آزاد?


آ ین تراز قبولی آزاد


آ ین رتبه قبولی آزاد 96


آ ین رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال آزاد 96


آ ین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5 درصدی آزاد 96


آ ین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 25 درصدی آزاد 96


آ ین تراز قبولی آزاد 96


آ ین تراز قبولی سهمیه بسیج فعال آزاد 96


آ ین تراز قبولی سهمیه ایثارگران 5 درصدی آزاد 96


آ ین تراز قبولی سهمیه ایثارگران 25 درصدی آزاد 96
منبع : آ ین رتبه قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی آزاد 96 
 
آ ین رتبه قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی آزاد 9

درخواست حذف اطلاعات

 


داوطلبان علاقه مند به رشته دامپزشکی در کنکور سراسری 97 این فرصت را دارند تا شانس خود را برای قبولی در انتخاب رشته آزاد 97 نیز امتحان کنند . علاقمندان به انتخاب رشته دامپزشکی باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته آزاد ، سهمیه های موثر به طور کلی با انتخاب رشته کنکور سراسری 97 متفاوت است و سهمیه ای با عنوان سهمیه مناطق وجود ندارد ، " رتبه در سهمیه " ذکر شده در کارنامه اولیه کنکور سراسری  نیز مورد توجه قرار نمی گیرد و اساس تصمیم گیری داوطلبان برای چینش انتخاب هایشان در فرم انتخاب رشته آزاد رتبه کشوری و تراز یا نمره کل ب شده در هر زیر گروه است . از آنجایی که استفاده از معیار رتبه کشوری کاربردی بیشتری نزد داوطلبان تحصیل در رشته دامپزشکی  آزاد دارد ، در این مقاله آ ین رتبه قبولی دامپزشکی  آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی را در اختیارتان قرار داده ایم . برای تخمین شانس قبولی خود کافیست رتبه خود را با رتبه های آورده شده در این مقاله مقایسه کنید .

ادامه مطلب...
آ ین تراز قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی آزاد

درخواست حذف اطلاعات

 


از آنجایی که معیار پذیرش  آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته دامپزشکی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته آزاد 97 در رشته دامپزشکی در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ، صرفا اطلاع از آ ین تراز قبولی دامپزشکی  آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته دامپزشکی ، آ ین تراز قبولی دامپزشکی  آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته دامپزشکی پی ببرید .
ادامه مطلب...
کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی هوشبری پردیس خودگردان بین ال

درخواست حذف اطلاعات

 


هر ساله رشته هوشبری متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته هوشبری دردفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس پردیس خودگردان ( بین الملل ) برای قبولی در رشته هوشبری می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله کارنامه و درصد آ ین رتبه قبولی هوشبری پردیس خودگردان کنکور 96 را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده ایم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می باشند .
ادامه مطلب...
بازتاب چنگ زدن نوزاد

درخواست حذف اطلاعات

 


بازتاب چنگ زدن یکی از انواع بازتاب هاست که در در نوزادان به صورت یک عمل ذاتی انجام می شود و کودک را برای چنگ زدن ارادی در آینده که از مهارت های حرکتی ظریف (حرکاتی مثل بستن بند کفش، برداشتن اشیای ریز، استفاده از قیچی ) می باشد آماده می کند . در طول سه ماه اول نوزادی حرکات دست ها و بازوهای کودک پیشرفت می کند و دست ها از ح مشت کرده و رفل ی خارج می شوند.


نوزادان به طور ذاتی توانایی گرفتن اشیا را دارند ولی تا حدود سه ماهگی این توانایی به صورت رفل چنگ زدن است و پس از آن به مرور عضلات نوزاد هماهنگ تر شده و توانایی گرفتن ارادی اشیا را به دست می آورد. 


در ادامه این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب چنگ زدن و عملکرد آن ، آسیب ها و نحوه درمان و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم .
ادامه مطلب...
چک برگشتی چیست و نحوه وصول آن چگونه است ؟

درخواست حذف اطلاعات

 


چک یک سند تجاری پرکاربرد و با اهمیت است که مورد استفاده روزمره بسیاری از مردم قرار می گیرد . از همین رو قانونگذار برای تضمین سلامت در استفاده مردم از اسناد تجاری همچون چک مقرراتی را تدوین نموده است ؛ چرا که عدم آگاهی نسبت به مسائل مربوط به چک از جمله اینکهچک برگشتی چیست و نحوه وصول چک برگشتی چگونه است می تواند سبب بوجود آمدن مشکلاتی در این زمینه  شود . در این مقاله قصد داریم تا ابتدا به بیان مفهوم چک برگشتی پرداخته و در ادامه نحوه وصول چک برگشتی را مطرح می نماییم .


 
 وصول چک برگشتی از طریق روش های کیفری ، حقوقی و ثبتی امکان پذیر است

 


ادامه مطلب...
ثبت ازدواج دائم و مجازات عدم ثبت آن

درخواست حذف اطلاعات

 


خانواده مقدس ترین نهادی است که در به تشکیل و حفظ آن تاکید فراوان شده است اکرم ( ص ) می فرمایند  : "در هیچ بنیانی نزد خداوند محبوب تر از بنیان ازدواج نیست . " آثار فردی ، اجتماعی و حقوقی این نهاد را  نمی توان نادیده گرفت . به همین دلیل این نهاد مورد حمایت قانونگذار نیز قرار گرفته است . یکی از مسائل مهم در این خصوص ، وم ثبت ازدواج است که سبب بهره مندی زوجین از برخی مزایای قانونی و اجتماعی خواهد شد و از آنجایی که عدم ثبت ازدواج مشکلاتی برای طرفین و بی نظمی هایی در جامعه بوجود خواهد آورد ، قانونگذار مجازات هایی را برای عدم ثبت آن پیش بینی کرده است . بر این اساس در ادامه این مقاله به بررسی  وم ثبت ازدواج دائم و مجازات عدم ثبت ازدواج دائم خواهیم پرداخت .
 جزای نقدی و حبس ، مجازات عدم ثبت ازدواج توسط مردان است 

 


ادامه مطلب...
دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری آزاد 97

درخواست حذف اطلاعات

 


با توجه به اینکه احتمالا زمان اعلام نتایج اولیه کنکور 97 ، دهه دوم مرداد خواهد بود بنابراین انتظار داریم حدودا یک هفته بعد از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97  ، دفترچه انتخاب رشته آزاد 97 منتشر شود . کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزاد 97بعد مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته آزاد می توانند انتخاب رشته خود را از طریق سایت azmoon.org انجام دهند . علاقه مندان به تحصیل در آزاد با اطلاع از آ ین رتبه قبولی آزاد 96 و آ ین تراز قبولی آزاد 96 می توانند انتخاب رشته دقیق تر و مناسب تری را تجربه کنند . در ادامه این مقاله لینک  دفترچه انتخاب رشته آزاد 97 به محض انتشار قرار خواهیم داد .


 


زمان تقریبی انتشار دفترچه انتخاب رشته آزاد 97 دهه سوم مرداد ماه می باشد .ادامه مطلب...