رسانه
رسانه

بزودی آهنگ تقدیر از راتین رها (مجتبی جعفری) ـبزودی آهنگ تقدیر از راتین رها (مجتبی جعفری) ـ

درخواست حذف اطلاعات

بزودی آهنگ تقدیر از راتین رها (مجتبی جعفری) ـ

بزودی آهنگ ”تقدیر“ که کاری متفاوت نسبت به آثار قبلی این حقیر هست، خدمت شما مردبارونیای گلم تقدیم میشه...

پ.ن: تصاویر مربوط به باران بهاری فروردین ۱۳۹۲ در جاده #کرمان به #زرند می باشند...