رسانه
رسانه

پروژه نیروگاه زباله سوز به روش پلاسماپروژه نیروگاه زباله سوز به روش پلاسما

درخواست حذف اطلاعات
 ابوالفضل مازندرانی

ابوالفضل مازندرانی درباره یکی از پروژه های خود این چنین گفت:

عنوان پروژه نیروگاه زباله سوز پلاسما می باشد که می توان گفت با افزایش جمعیت ا با تولید روز افزون زباله بخصوص زباله های بازگشت ناپذیر به طبیعت مواجه هستیم. تولید اینگونه زباله ها در حجم بسیار بالای کنونی علاوه بر صرف هزینه بسیار بالا برای امحای آن تولید مواد مضر فراوان در صورت سوخته شدن و یا دفن در پی خواهد داشت.

درصورت ساخت این نیروگاه دو معزل اساسی شهر برطرف خواهد شد. تولید برق و نابودی زباله های شهری دو معزل بزرگ برای شهر ها میباشند. با ساخت نیروگاه زباله های شهری به صورت کاملا پاک و بدون آلودگی محیط زیستی و بدون انتقال بیماری، سوزانده شده و از سوزاندن این زباله ها برق تولید خواهد شد که بخش یا کل نیاز شهر را برطرف کند. درحال حاضر جامعه نیاز مبرم به برق و شغل برای جوانان دارد، با ساخت این نیروگاه چندین شغل مستقیم و غیر مستقیم برای جوانان شهر ایجاد می شود و هم چنین شهر در تولید برق می تواند خودکفا شود و در صورت ساخت نیروگاه های بیشتر میتواند به عنوان تولید کننده برق و صادر کننده برق به شهر های اطراف خود شود.

از آنجا که در این روش زباله ها تحت دمای بسیار بالا قرار می گیرند به سرعت به عناصر اولیه خود تجزیه می شوند و به هیچ عنوان مواد سمی و مضر حاصل از سوختن معمولی باقی نخواهد ماند.

مازندرانی گفت: این طرح برای نابود سازی زباله های عفونی بیمارستانی هم بسیار کاربرد دارد. زیرا با وجود دمای بالا به راحتی الودگی و عفونت و باکتری های موجود در زباله های بیمارستانی از بین میرود. وبزرگترین معزل بیمارستانی برای ضد عفونی زباله ها را کنار می گذارد.

شرکت مولد پلاسما hpg www.hpgcompany.comمنبع: http://hpgcompany. /