رسانه
رسانه

الهی العفو!الهی العفو!

درخواست حذف اطلاعات
امروز اولین روز انتخاب واحد ماست و اولین چیزی که خودنمایی میکنه ع زیر هستش! حس کامیکازه های ژاپن رو دارم! چرا؟ چون هیچ جز عباسی لعنت الله علیه شیمی یک برنداشته و خب بعد از کلی م با رفیق جان دیدم بهتره که شم باز گوش و دم و سم درآرم و با عباسی لعنت الله علیه درس بگیرم ولی این بار سعی کنم صبوری نموده دعوا نکنم باهاش و اگه تو ایام حذف و اضافه میشد برم با دیگه بگیرم برم بگیرم اگه هم نه که امیدوار باشم سر ترم گذشته باهام لج نکنه ان شاء الله ...