رسانه
رسانه

اشتیاق پیام رسان های خارجی برای پر جای خالی تلگراماشتیاق پیام رسان های خارجی برای پر جای خالی تلگرام

درخواست حذف اطلاعات
یک رسانه اوکراینی نوشت: برخی پیام رسان های خارجی با برخی شرکت های ایرانی مذاکره داشته و تلاش هایی را برای پر جای خالی تلگرام به عمل آورده اند.   پایگاه اطلاع رسانی میدل ایست پالیتیک نوشت: با گذشت چند روز از کاهش خدمات تلگرام در ایران، کاربران ایرانی اندک اندک به دنبال یافتن جایگزینی مناسب برای این پیام رسان هستند. این سایت اوکراینی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد علاوه بر چند پیام رسان داخلی، برخی پیام رسان های خارجی هم برای پر جای خالی تلگرام دورخیز بلندی را آغاز کرده اند. این گزارش می افزاید: تم تم و دیالوگ از روسیه، زینگی از ارمنستان و وی چت از چین، فعال تر از بقیه ظاهر شده و تلاش های جدی و عملیاتی خود را کلید زده اند و ظاهراً با برخی شرکت های ایرانی هم مذاکراتی داشته اند.  این گزارش ها در حالی منتشر می شود که طبق آمارها، گرایش مردم به پیام رسان های داخلی نسبت به پیام رسان های مشابه خارجی به رغم وجود مشکلات در کاربری آنها، طی هفته های اخیر، رکورد رشد بی سابقه ای را ثبت کرده است.