رسانه
رسانه

از نگاه مردم و معظم انقلاب،از نگاه مردم و معظم انقلاب،

درخواست حذف اطلاعات


ø±ú˜ù‡ ø¯ûŒø¯ù†ûŒ ûŒú¯ø§ù†â€Œù‡ø§ûŒ ø§ø±øªø´ ø¯ø± ø­ø¶ùˆø± ùø±ù ø§ù†ø¯ù‡ ú©ù„ ù‚ùˆø§ + ùûŒù„ù

   شاهین تقی خانی سخنگوی در نشست خبری که به مناسبت ۲۴ مهرماه سالروز تاسیس سازمان عقیدتی برگزار شد، اظهار کرد: در جهت تثبیت و اقتدار نظام از ابتدای انقلاب تلاش های بسیاری را با وجود فشارهای زیادی که از طرف گرو ها بود داشته است و با پیشنهاد ی و تایید (ره) بود که روز ۲۴ مهر سازمان عقیدتی تشکیل شد و وظیفه اش رشد و گسترش فرهنگ ی در است و در این حوزه نیز گام های بلند و حرکتهای بزرگی صورت گرفت.