رسانه
رسانه

داستان سراییداستان سرایی

درخواست حذف اطلاعات
پنجمین پست هم باید با رعایت تمام اصول و موازین بگذارم.

با اینکه نویسنده نیستم ولی یک داستانی میخواهم نقل کنم شاید جالب باشد.

اگر شما از ی بخواهید برایتان قصه بگوید بالا ه اون چهارتا دری وری هم شده سر هم میکند و یچیزی سری شروع میکنه به خوندن.

اما اگر شما از همان شخص بخواهید طبق دوخط قانونی که وضع کردید یک قصه بگوید مطمنا اون دیگه نمیتونه به این راحتی ها قصه بگه

اما راهش چیه یا باید بیخیال قوانین ، قصه اش را بگوید بعد بنشیند تمام جاهایی که مشکل دارد و حذف و عوض کند و شایدم به یک داستان دیگری برسد.

و راه دومش بره مسافرکشی و زودتر یک دونه نون تهیه کنه از گشنگی نمیره.

بحث سنگین شد عزت زیاد;)منبع: http://jobsky. /