رسانه
رسانه

رابطه فردوسی پور و عباس جدیدیرابطه فردوسی پور و عباس جدیدی

درخواست حذف اطلاعات

فردوسی پور هم یه عباس جدیدی درون داره، فقط عباس جدیدی درونش ادامه تحصیل داده یک کم باکلاس توی همه چی اظهار نظر میکنه و همه جا هست!