رسانه
رسانه

مسابقه خاطره نویسیمسابقه خاطره نویسی

درخواست حذف اطلاعات

از علاقه مندان دعوت می شود برای دریافت برگه های مسابقه به کتابخانه مراجعه نمایید.

کتابخانه شهید مطهری جوشقان قالی

دوست عزیز می توانی یکی از موضوعات زیر را انتخاب کرده و خاطره ای زیبا بنویسی.

1- یک خاطره ی شیرین از یک کتاب

2- بهترین کت که خوانده ام.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

نام ونام خانوادگی: سن:منبع: http://josheghanlib. /