رسانه
رسانه

سه بنای تاریخی قزوین در معرض ت یبسه بنای تاریخی قزوین در معرض ت یب

درخواست حذف اطلاعات

ایران کشوری است با تعداد زیادی از جاذبه های تاریخی و قدیمی که از دوران بسیار دور باقی مانده است. اما متاسفانه برخی از این جاذبه های گردشگری و بناهای قدیمی در معرض ت یب و فرسایش قرار گرفته اند.


سه بنای تاریخی قزوین در معض ت یب


در تازه ترین اخبار میراث فرهنگی آمده است که تعدادی از بناها و آثار تاریخی در قزوین، در معرض آسیب جدی ناشی از فرو نشست زمین هستند.

محمدعلی حضرتی در این رابطه می گوید: مسجد جامع عتیق، مسجد مدرسه و صحن زاده حسین ابن علی ابن موسی الرضا(ع) سه اثر تاریخی هستند که بدلیل فرونشست زمین در معرض تهدید جدی قرار دارند.
وی اظهار کرد: البته سایر آثار تاریخی قزوین نیز از آسیب های ناشی از فرونشست زمین مصون نیستند اما سه آثار یاد شده بیشتر در معرض تهدید و آسیب هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: براساس نتایج بدست آمده از شاهدگذاری ها، ترک ها و لغزش های ایجاد شده در بخش های مختلف آثار تاریخی یاد شده براثر فرونشست زمین نگران کننده بوده است.
حضرتی اظهار کرد: با توجه به اینکه شاهد حجم بالایی از رفت و آمد مردم به زاده حسین(ع) و مسجد جامع عتیق هستیم نگرانی ها بابت بروز خسارات احتمالی جانی و مالی بیشتر می شود.
وی در خصوص اقدام ها و برنامه های پیش بینی شده به منظور پشگیری از آسیب های احتمالی و همچنین حفاظت از بناهای یاد شده در مقابل فرونشست زمین،گفت: در رابطه با آستان زاده حسین(ع) یک طرح مطالعاتی تهیه شده که نیازمند تخصیص اعتبار و عملیاتی می باشد و در رابطه با 2 اثر دیگر نیز اقدامات ترمیمی و استحکام بخشی پیش بینی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری قزوین خاطرنشان کرد: به منظور کاهش تهدیدات فرونشست خاک برای آثار تاریخی و دیگر زیرساخت ها باید در سطح ملی و استانی تصمیمات و را ارهای مناسب شده شود.
فرونشست زمین از مخاطرایت است که براثر عوامل طبیعی و انسانی مانند تغییرات اقلیمی، بهره برداری های بی رویه از خاک و استفاده غیر مجاز از آب های زیر زمینی و است اج بی رویه از منابع معدنی پدیده می آید و به ناپایداری خاک منجر می شود.
استان قزوین طی سال های اخیر با معضل فرونشست خاک در دشت قزوین روبرو بوده و در بخش هایی از این منطقه براساس آمار سازمان زمین شناسی، فرونشست خاک تا 24 سانتیمتر نیز گزارش شده است.
این مشکل تهدیداتی چون ایجاد خسارت به زیرساخت ها اعم از ساختمان ها، راه ها و پل ها، خطوط انتقال آب و گاز و از بین رفتن قابلیت کشاورزی خاک را در پی دارد.