رسانه
رسانه

گفتی بسازم با روزگارم، گفتم محاله طاقت بیارم، نگو نگفتی...گفتی بسازم با روزگارم، گفتم محاله طاقت بیارم، نگو نگفتی...

درخواست حذف اطلاعات
می خواهی من را به بی خبری از خودت عادت بدهی؟

من به بی خبری از تو عادت نمی کنم

من به نبودنت عادت نمی کنم

به بودنت عادت نمی کنم!

من فقط می توانم عاشق بشوم، که شده ام

من را به هیچ چیز از خودت عادت نده

عادت نمی کنم! «افشین یداللهی»

+نگو نگفتی رو بشنوید.منبع: http://kamidirtar. /