رسانه
رسانه

باغ فین است این که میبینیباغ فین است این که میبینی

درخواست حذف اطلاعات
باغ فین یک باغ ایرانی ناصرینی است که در انتهای شهر کاشان قرار گرفته. البته با استناد به برخی منابع احتمال اینکه کاشان در منتها الیه باغ فین قرار گرفته باشد هم زیاد است. این باغ، مربوط به دوران صفوی و حتی پیشتر از آن (آل بویه) است. یکی از اتفاقات پیش پا افتاده ای هم که شاید چندان مهم نباشد و به هر حال در این باغ اتفاق افتاده کشته شدن کبیر به دست ناصرالدین شاه در این باغ است.

مطمئن باشید اگر روزی داستان سفرتون به کاشان رو برای دوستانتون تعریف کنید حتما خواهند پرسید "باغ فین هم رفتی"؟ دیگه سه چهار هزار تومن پول بلیط صرف نمیکنه به دروغ بگید آره

یونسکو جایی است که باغ فین کاشان در آن به ثبت رسیده است. (توضیح جامع و مانع)

0930-999-0014 kashan leaderمنبع: http://kashan. /