رسانه
رسانه

کتابخانه عمومی مشهد کاوهنشست کتابخوان مهر ماه 95

درخواست حذف اطلاعات
همزمان با فرا رسیدن ماه محر م وصفر نشست کتابخوان ویزه ماه محرم و صفر در کتابخانه کاوه آهنگر برگزار شد.

این نشست با معرفی 5 کتاب برگزار شد

1-فرهنگ عاشورا اثر جواد محدثی توسط دانش آموز حسین قائدی

2-دوزخیان جاوید اثر مرضیه محمد زاده توسط علیرضا براتی

3-عزادار حقیقی اثر محمد شجاعی توسط عماد حاجلو

4-آنجا که حق پیروز است اثر پرویز سند توسط رضا بیگدلیمنبع: http://kavehpl. /نشست کتابخوان مهر ماه 95

درخواست حذف اطلاعات
همزمان با فرا رسیدن ماه محر م وصفر نشست کتابخوان ویزه ماه محرم و صفر در کتابخانه کاوه آهنگر برگزار شد.

این نشست با معرفی 5 کتاب برگزار شد

1-فرهنگ عاشورا اثر جواد محدثی توسط دانش آموز حسین قائدی

2-دوزخیان جاوید اثر مرضیه محمد زاده توسط علیرضا براتی

3-عزادار حقیقی اثر محمد شجاعی توسط عماد حاجلو

4-آنجا که حق پیروز است اثر پرویز سند توسط رضا بیگدلیمنبع: http://kavehpl. /