رسانه
رسانه

حضور « محمدمهدی خالقی » با پنج مستند در جشنواره عمارحضور « محمدمهدی خالقی » با پنج مستند در جشنواره عمار

درخواست حذف اطلاعات

محمدمهدی خالقی، از مستندسازان کشور در مورد حضور خود در هفتمین جشنواره مردمی عمار گفت: نخستین مستندی که برای شرکت در این جشنواره در نظر گرفته ام، « فاتح » نام دارد که این مستند درباره شهید تیپ فاطمیون « شهید رضا بخشی » ملقب به « فاتح » است که با استفاده از مجموعه آثار آرشیوی برجای مانده از این شهید بزرگوار ساخته شده است.

وی افزود: مستند بعدی ام برای حضور در جشنواره عمار، « پسرم » نام دارد. این مستند درمورد شهید « محمدرضا خاوری » ملقب به « شهید حجت » است که در آن، شاهد روایت سرگذشت این شهید از زاویه نگاه مادر او هستیم و می توان گفت که « پسرم » مستندی مادرانه است.

کارگردان « پوستین وارونه » ادامه داد: « آهنگر » عنوان مستند دیگری است که برای این دوره از جشنواره مردمی عمار درنظر گرفته ام. داستان این مستند در کشور عراق اتفاق می افتد و در آن شیوه ای جدید و تازه در مبارزه مردم عراق با را مشاهده می کنیم.

مستند « پایان غرور » اثر دیگر آماده شده برای حضور در جشنواره است. این اثر، روایتگر زندگی نامه امروزی از « ابوالحسن بنی صدر » نخستین رئیس جمهور ایران بعد از انقلاب ی است که در کنار آن، سعی به بخش های خاصی از تاریخ معاصر کشور نیز نگاه شود.

برگزیده دومین جشنواره عمار در پایان سخنان خود تصریح کرد: « سید حامد » عنوان پنجمین مستندی است که به هفتمین جشنواره عمار ارسال می کنم. « سید حامد »، روایتی از نبرد آزادسازی فلوجه از زاویه نگاه « سید حامد الجزایری » از فرماندهان نیروهای مردمی عراق، « حشد الشعبی » است.

هفتمین دوره جشنواره مردمی عمار، همچون سال های گذشته در ایام بزرگداشت حماسه مردمی «نه دی»، از 8 تا 17 دی ماه برگزار می شود.منبع: http://khaharanedarya. /