رسانه
رسانه

تسلیت آقاتسلیت آقا

درخواست حذف اطلاعات
سلام خوبم.

قربان غریبی ات.

این روزها را به شما تسلیت می گویم.

کاش ظهور میکردی.

تقصیر ماست...

تقصیر ماست که هنوز بعد از هزارسال آمادگی برای یاری رساندن به شما را نداریم.

ای ۳۱۳ نفر!

کجایید؟منبع: http://khodayehamishegi. /