رسانه
رسانه

حرف دله، اما یک بنده خدای دیگه ای فرمودند...حرف دله، اما یک بنده خدای دیگه ای فرمودند...

درخواست حذف اطلاعات

خدایا حالم بده


گاهی یه گناه، زندگی و تصمیماتتو بهم میریزه... همشو تحت تاثیر خودش و نکبتش قرار میده...


گاهی اینقدر ح از گناه گرفته است که دوس داری به یکی بگی...


فکر میکنی اگه جار بزنی و به ی بگی، از بار گناهت کم میشه اما ...


مخصوصا اگه اون گناه، نقطه ضعفت باشه و میتونه آتوی بزرگی تو زندگیت باشه...


مخصوصا اگه اون گناه، واسش چند بار توبه کرده باشی و


دیگه خج بکشی که سرتو بالا کنی و بگی : الهی العفو


خدایا بازم شب است...


اما دیگه روم نمیشه بگم «استغفرالله ...»

خج میکشم بگم «الهی العفو ... »


خدایا ...

حالم خیلی بده


خدایا ببخش اون گناهانی که نقطه ضعفمه

نذار آتو بشه و بیفته دست مردم

نذار بازم توبه بشکنم ....