رسانه
رسانه

la coscenza di zenola coscenza di zeno

درخواست حذف اطلاعات

ایتالو زوِ وُ از آن نویسنده هاست که به قولی در زمان خودش فهمیده نشد. شاید بخاطر اینکه اهل تریه سته بود و در زمان کشمکش های ایتالیا و اطریش زندگی می کرد. اگر چاپ کتاب هایش توسط یک دوست خوب در امریکا شهرت برایش نمی آورد، کتابهایش محکوم به جویده شدن توسط موریانه ها در پستو می شدند.

"وجدان زنو" جزو کتاب هایی ست که خواندنشان در دوران دبیرستان برای دانش اموزان ایتالیایی اجباری ست. دانستن همین موضوع حس کنجکاوم کرد بخوانمش، می خواستم بفهمم چه چیزی دارد که یک نوجوان باید حتما بداند.

کتاب به مداد زنو نوشته شده است، روایتی ست که پزشک معالجش از او خواسته از زندگی خودش و اپیزودهای مهم و معنی دار آن بنویسد. روایت هایی که قرار است به درمان او کمک کنند و راهنمای پزشک روان درمان باشد. روایت ها بیش از آنکه کمک به درمان باشند سیلی و شلاقی محکمند به خواننده سطور! همه ما خواننده هایی که در جوامعی زندگی می کنیم که میل به معصومیت - در معنای دینی اش - و احساس گناه در تار و پود وجودمان تنیده شده و دائما تشویق و دعوت می شویم به خوب بودن و درست رفتار .

آنقدر بخشی از وجود خود را انکار می کنیم و از به یاد آوردنش در خلوت خود رنج می بریم که از پا در می آییم. اما حتی از پا در آمده و ناتوان از زندگی باز هم به میل به خوب بودن را رها نمی کنیم. بی عیب و خوب بودن وسواس و obsession ِ دائمی موجودیت و زندگی مان است تا جایی که حالمان از خودمان بهم بخورد. حالمان از آن خودی به هم بخورد که نمی تواند و در توانش نیست بی عیب باشد، همیشه خوب بماند و همیشه کار درست را انجام بدهد، هیچوقت از ی متنفر نباشد، هیجوقت میل به کشتن و نابود ی را نداشته باشد، هیچوقت میل به دروغ و خیانت نداشته باشد. 

باید این کتاب را خواند و دید چقدر زنو وقتی راست می گوید، وقتی به پلیدی خودش اذعان دارد، دوست داشتنی می شود و چقدر حس همدلی بر می انگیزد.

پایان این کتاب هم مثل "وقتی نیچه گریست" باعث خشک زدنم شد. فکر می برای حل معضلات بزرگ روحی که چندین صد صفحه من خواننده را درگیر خود کرده اند خدا می داند چه ها باید اتفاق بیفتند، چه معجزه ها، چه راه حل های نبوغ آمیز. و بعد خشکم می زند وقتی می بینم چقدر سیر زندگی و چقدر تغییر نقطه دید و/یا قابلیت ها و توانایی های شخصی آدمی آنچه که بنظر حل ناشدنی ست از بین می برد طوری که اصلا به نظر دیگر مشکلی نمی آید تا لازم باشد برایش راه حلی پیدا شود. 

کتاب را خیلی دوست داشتم. خوانش خوب، درگیر کننده و تکان دهنده ای داشت و در بعضی صفحات البته بسیار آزار دهنده.