رسانه
رسانه

سرما خوردم دارم میمیرمسرما خوردم دارم میمیرم

درخواست حذف اطلاعات

من: صبح بیدارم نکنید نمیرم سر کار

بابام: چرا برو

من: اینم نشد موقع مدرسه رو به موتَم میشدیم مارو میفرستادی مدرسه هااااا

بابام: :))))))))


+اصلا یادم نمیاد موقع مدرسه یک بار غیبت کرده باشم :|