رسانه
رسانه

ماشینماشین

درخواست حذف اطلاعات

ماشین

قیمت

محصولات گروه بهمن

به نقل از تیم لاج

نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۲ . فول ناموجود
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای – تیپ ۱ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
وانت کارو (چانگهه) ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا ۱۷۰۰ – تک ک ن ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵,۹۰۰,۰۰۰
وانت کارا ۱۷۰۰ – دوک ن ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۷۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک ک ن ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶,۳۶۰,۰۰۰
وانت مزدا تک ک ن گازسوز ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۸,۹۶۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ ک ن ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۱۶۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ ک ن دوگانه سوز ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۶۶۰,۰۰۰
بسترون . آسا b50 موتور ۱.۶ ناموجود ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
بسترون . آسا b50f موتور ۱.۸ ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۱۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک ک ن . تک دیفرانسیل ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۷,۹۸۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوک ن . تک دیفرانسیل ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوک ن . دو دیفرانسیل ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ۷۱,۹۹۰,۰۰۰
آمبولانس کاپرا . دوک ن دو دیفرانسیل ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰
لندمارک . وی ۷ ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۶۳۰,۰۰۰
وانت ایسوزو d-max ناموجود ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر ناموجود ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
مینی بوس م وس ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰

تیم لاجمنبع: http://lajexmotors. /