رسانه
رسانه

پاسخ سوالات درسهایی از قرآن



پاسخ درسهایی از قرآن 1/9/97 به همراه سوالات و متن سخنرانی قرائتی

درخواست حذف اطلاعات
جواب سوالات درسهایی از قرآن 1/9/97 | 1 آذر 97 | یکم آذر 97

مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: امدادهای الهی برای اهل ایمان

پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: امدادهای الهی برای اهل ایمان

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 97/9/1 ، یکم آذر 97 

وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات درسهایی از قرآن به تاریخ 1/9/97 را برای شما به صورت کاملا اختصاصی آماده کرده است ، امیدواریم که بهره و استفاده لازم را از آن ببرید.

برای مشاهده ی سوالات و پاسخ آنها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]




جواب سوالات درسهایی از قرآن 10/8/97 | 10 آبان 97 | دهم آبان 97

درخواست حذف اطلاعات
جواب سوالات درسهایی از قرآن 10/8/97 | 10 آبان 97 | دهم آبان 97

مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: راه مقابله با برنامه های دشمنان دین

متن سخنرانی قرائتی 10 آبان 97 ( 10/8/97)

پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: راه مقابله با برنامه های دشمنان دین

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 97/8/10 ، دهم آبان 97 

وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 10/8/97 را برای شما عزیزان به صورت کاملا اختصاصی آماده کرده است ، امیدواریم که بهره و استفاده لازم را از آن ببرید.

برای مشاهده ی سوالات و پاسخ آنها لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



جواب سوالات درسهایی از قرآن 12/7/97 | 12 مهر 97 | دوازدهم مهر 97

درخواست حذف اطلاعات
جواب سوالات درسهایی از قرآن 12/7/97 | 12 مهر 97 | دوازدهم مهر 97

مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: مقایسه اصحاب حسین و اصحاب کهف


پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: مقایسه اصحاب حسین و اصحاب کهف

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 97/7/12 ، دوازدهم مهر 97 

وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 12/7/97 را برای شما عزیزان به صورت کاملا اختصاصی آماده کرده است ، امیدواریم که بهره و استفاده لازم را از آن ببرید.

برای مشاهده ی سوالات و پاسخ آنها لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/7/97 | 19 مهر 97 | نوزدهم مهر 97

درخواست حذف اطلاعات
جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/7/97 | 19 مهر 97 | نوزدهم مهر 97

مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: کربلا، اوج کمالات بشری


پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: کربلا، اوج کمالات بشری

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 97/7/19 ، نوزدهم مهر 97 

وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 19/7/97 را برای شما عزیزان به صورت کاملا اختصاصی آماده کرده است ، امیدواریم که بهره و استفاده لازم را از آن ببرید.

برای مشاهده ی سوالات و پاسخ آنها لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



جواب سوالات درسهایی از قرآن 26/11/96 | 26 بهمن 1396 | بیست و ششم بهمن 1396

درخواست حذف اطلاعات
جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/11/96 | 19 بهمن 1396 | نوزدهم بهمن 1396

مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: شناخت ظرفیت های انسان

درسهایی از قرآن 26 بهمن 26/11/96

پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: شناخت ظرفیت های انسان

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 96/11/26 ، بیست و ششم بهمن 96 

وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 26/11/96 را برای شما عزیزان به صورت کاملا اختصاصی آماده کرده است ، امیدواریم که بهره و استفاده لازم را از آن ببرید.

برای مشاهده ی سوالات و پاسخ آنها لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.       



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



جواب سوالات درسهایی از قرآن 3/12/96 | 3 اسفند 1396 | سوم اسفند 1396

درخواست حذف اطلاعات
جواب سوالات درسهایی از قرآن 3/12/96 | 3 اسفند 1396 | سوم اسفند 1396

مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: شیوه درست تربیت (1)

درسهایی از قرآن 3 اسفند 3/12/96

پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: شیوه درست تربیت (1)

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 96/12/3 ، سوم اسفند 96 

وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 3/12/96 را برای شما عزیزان به صورت کاملا اختصاصی آماده کرده است ، امیدواریم که بهره و استفاده لازم را از آن ببرید.

برای مشاهده ی سوالات و پاسخ آنها لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.       



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



جواب سوالات درسهایی از قرآن 10/12/96 | 10 اسفند 1396 | دهم اسفند 1396

درخواست حذف اطلاعات
جواب سوالات درسهایی از قرآن 10/12/96 | 10 اسفند 1396 | دهم اسفند 1396

مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: شیوه درست تربیت (2)

درسهایی از قرآن 10 اسفند 10/12/96

پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: شیوه درست تربیت (2)

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 96/12/10 ، دهم اسفند 96 

وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 10/12/96 را برای شما عزیزان به صورت کاملا اختصاصی آماده کرده است ، امیدواریم که بهره و استفاده لازم را از آن ببرید.

برای مشاهده ی سوالات و پاسخ آنها لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.       



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/11/96 | 19 بهمن 1396 | نوزدهم بهمن 1396

درخواست حذف اطلاعات
جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/11/96 | 19 بهمن 1396 | نوزدهم بهمن 1396

مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: برکات انقلاب ی (2)

درسهایی از قرآن 19 بهمن 19/11/96

پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: برکات انقلاب ی (2)

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 96/11/19 ، نوزدهم بهمن 96 

وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 19/11/96 را برای شما عزیزان به صورت کاملا اختصاصی آماده کرده است ، امیدواریم که بهره و استفاده لازم را از آن ببرید.

برای مشاهده ی سوالات و پاسخ آنها لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.       



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



جواب سوالات درسهایی از قرآن 12/11/96 | 12 بهمن 1396 | دوازدهم بهمن 1396

درخواست حذف اطلاعات
جواب سوالات درسهایی از قرآن 5/11/96 | 12 بهمن 1396 | دوازدهم بهمن 1396

مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: هویت و بی هویتی

درسهایی از قرآن 12 بهمن 12/11/96

پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: هویت و بی هویتی

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 96/11/12 ، دوازدهم بهمن 96 

وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 12/11/96 را برای شما عزیزان به صورت کاملا اختصاصی آماده کرده است ، امیدواریم که بهره و استفاده لازم را از آن ببرید.

برای مشاهده ی سوالات و پاسخ آنها لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.       



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



متن کامل سخنرانی قرائتی ۵ بهمن ۹۶ درسهایی از قرآن 5/11/96

درخواست حذف اطلاعات

متن کامل سخنرانی قرائتی ۵ بهمن ۹۶ درسهایی از قرآن 5/11/96

متن کامل سخنرانی قرائتی درسهایی از قرآن ۵ بهمن ۹۶

درسهایی از قرآن موضوع :  برکات انقلاب ی

تاریخ پخش : 96/11/5 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن برکات انقلاب ی

درسهایی از قرآن ۵ بهمن ۹۶ 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی  قرائتی درسهایی از قرآن ۵ بهمن ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*   

 



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



متن کامل سخنرانی قرائتی ۱۲ بهمن ۹۶ درسهایی از قرآن 12/11/96

درخواست حذف اطلاعات

متن کامل سخنرانی قرائتی ۱۲ بهمن ۹۶ درسهایی از قرآن 12/11/96

متن کامل سخنرانی قرائتی درسهایی از قرآن ۱۲ بهمن ۹۶

درسهایی از قرآن موضوع :  هویت و بی هویتی

تاریخ پخش : 96/11/12 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن هویت و بی هویتی

درسهایی از قرآن ۱۲ بهمن ۹۶ 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی  قرائتی درسهایی از قرآن ۱۲ بهمن ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*   

 



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



متن کامل سخنرانی قرائتی ۲۸ دی ۹۶ درسهایی از قرآن 28/10/96

درخواست حذف اطلاعات

متن کامل سخنرانی قرائتی ۲۸ دی ۹۶ درسهایی از قرآن 28/10/96

متن کامل سخنرانی قرائتی درسهایی از قرآن ۲۸ دی ۹۶

درسهایی از قرآن موضوع :  تحصیل برای ب علم یا اخذ مدرک؟

تاریخ پخش : 96/10/28 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن تحصیل برای ب علم یا اخذ مدرک؟

درسهایی از قرآن ۲۸ دی ۹۶ 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی  قرائتی درسهایی از قرآن ۲۸ دی ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*   

 



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



جواب سوالات درسهایی از قرآن 23/9/96 | 23 آذر 1396 | بیست و سوم آذر 1396

درخواست حذف اطلاعات
جواب سوالات درسهایی از قرآن 23/9/96 | 23 آذر 1396 | بیست و سوم آذر 1396

مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع:  ب علم یا اخذ مدرک؟

درسهایی از قرآن 23 آذر 23/9/96

پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع:  ب علم یا اخذ مدرک؟

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 96/9/23 ، بیست و سوم آذر 96 

وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 23/9/96 را برای شما عزیزان به صورت کاملا اختصاصی آماده کرده است ، امیدواریم که بهره و استفاده لازم را از آن ببرید.

برای مشاهده ی سوالات و پاسخ آنها لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.       



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



جواب سوالات درسهایی از قرآن 30/9/96 | 30 آذر 1396 | سی ام آذر 1396

درخواست حذف اطلاعات
جواب سوالات درسهایی از قرآن 30/9/96 | 30 آذر 1396 | سی ام آذر 1396

مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: مؤمن واقعی، کافر واقعی

درسهایی از قرآن 30 آذر 30/9/96

پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: مؤمن واقعی، کافر واقعی

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 96/9/30 ، سی ام آذر 96 

وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 30/9/96 را برای شما عزیزان به صورت کاملا اختصاصی آماده کرده است ، امیدواریم که بهره و استفاده لازم را از آن ببرید.

برای مشاهده ی سوالات و پاسخ آنها لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.       



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



متن کامل سخنرانی قرائتی ۱۶ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 16/9/96

درخواست حذف اطلاعات

متن کامل سخنرانی قرائتی ۱۶ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 16/09/96

متن کامل سخنرانی قرائتی درسهایی از قرآن ۱۶ آذر ۹۶

درسهایی از قرآن موضوع :  ارزش علم و دانش اندوزی در

تاریخ پخش : 96/09/16 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن ارزش علم و دانش اندوزی در

درسهایی از قرآن ۱۶ آذر ۹۶ 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی  قرائتی درسهایی از قرآن ۱۶ آذر ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*   

 



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



متن کامل سخنرانی قرائتی ۲۳ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 23/9/96

درخواست حذف اطلاعات

متن کامل سخنرانی قرائتی ۲۳ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 23/09/96

متن کامل سخنرانی قرائتی درسهایی از قرآن ۲۳ آذر ۹۶

درسهایی از قرآن موضوع :   ب علم یا اخذ مدرک؟

تاریخ پخش : 96/09/23 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن  ب علم یا اخذ مدرک؟

درسهایی از قرآن ۲۳ آذر ۹۶ 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی  قرائتی درسهایی از قرآن ۲۳ آذر ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*   

 



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



متن کامل سخنرانی قرائتی ۹ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 9/9/96

درخواست حذف اطلاعات

متن کامل سخنرانی قرائتی ۹ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 9/09/96

متن کامل سخنرانی قرائتی درسهایی از قرآن ۹ آذر ۹۶

درسهایی از قرآن موضوع :  مقایسه داشته ها و نداشته ها در زندگی

تاریخ پخش : 96/09/9 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن مقایسه داشته ها و نداشته ها در زندگی

درسهایی از قرآن ۹ آذر ۹۶ 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی  قرائتی درسهایی از قرآن ۹ آذر ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*   

 



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



متن کامل سخنرانی قرائتی ۱۱ آبان ۹۶ درسهایی از قرآن 11/8/96

درخواست حذف اطلاعات

متن کامل سخنرانی قرائتی ۱۱ آبان ۹۶ درسهایی از قرآن 11/08/96

متن کامل سخنرانی قرائتی درسهایی از قرآن ۱۱ آبان ۹۶

درسهایی از قرآن موضوع :  مقاوم سازی جامعه در برابر خطرات و تهدیدها

تاریخ پخش : 96/08/11 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن مقاوم سازی جامعه در برابر خطرات و تهدیدها

درسهایی از قرآن ۱۱ آبان ۹۶ 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی  قرائتی درسهایی از قرآن ۱۱ آبان ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*   

 



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



متن کامل سخنرانی قرائتی ۱۸ آبان ۹۶ درسهایی از قرآن 18/8/96

درخواست حذف اطلاعات

متن کامل سخنرانی قرائتی ۱۸ آبان ۹۶ درسهایی از قرآن 18/08/96

متن کامل سخنرانی قرائتی درسهایی از قرآن ۱۸ آبان ۹۶

درسهایی از قرآن موضوع :  خط شکنی جابر در اولین اربعین

تاریخ پخش : 96/08/18 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن خط شکنی جابر در اولین اربعین

درسهایی از قرآن ۱۸ آبان ۹۶ 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی  قرائتی درسهایی از قرآن ۱۸ آبان ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*   

 



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]



متن کامل سخنرانی قرائتی ۲۵ آبان ۹۶ درسهایی از قرآن 25/8/96

درخواست حذف اطلاعات

متن کامل سخنرانی قرائتی ۲۵ آبان ۹۶ درسهایی از قرآن 25/08/96

متن کامل سخنرانی قرائتی درسهایی از قرآن ۲۵ آبان ۹۶

درسهایی از قرآن موضوع :  وظایف ما در برابر ان و ان علیهم السلام

تاریخ پخش : 96/08/25 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن وظایف ما در برابر ان و ان علیهم السلام

درسهایی از قرآن ۲۵ آبان ۹۶ 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی  قرائتی درسهایی از قرآن ۲۵ آبان ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*   

 



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]