رسانه
رسانه

کتابخانه بعثت خویدر کار کتابداری حرف اول را علاقه می زند.

درخواست حذف اطلاعات

علت عمده کتاب گریزی در جامعه

یکی از مشکلات و کاستی های جامعه ما گریز از کتاب و پایین بودن سطح فرهنگ مطالعه است. این نقیصه، ریشه ها و علت های مختلفی می تواند داشته باشد که شاید در رأس آنها «عدم احساس ضرورت» است. تا وقتی انسان در وضعیت «نیاز» قرار نگیرد، در پی رفع آن نخواهد افتاد. اگر در پاسخ شبهه های اعتقادی و پرسش های .. دربمانیم، یا در مجلس و محفلی که از موضوع خاصی صحبت به میان می آید، احساس کنیم در آن زمینه بی اطلاعیم و شرمسار شویم و احساس کنیم از چرخه زمان و گردونه پرشتاب مسایل علمی و فکری جامعه عقب مانده ایم، نسبت به خلأ و نیاز آگاه می شویم و این می تواند شوق به مطالعه و کتابخوانی را در ما تقویت کند.

در طول سال های دور و نزدیک گذشته، فعالیت های مختلفی در راستای ترویج کتاب در کشور انجام شده که دغدغه و هدف اغلب آنها کتاب خوان .. مردم بوده است. سازمان ها و نهادهای .. تی و غیر .. تی نیز هر یک به طریقی به این عرصه وارد شده اند تا جامعه ای را که وضعیت مطالعه اش مانند بازار نشر وضعیت مناسبی ندارد به استانداردهای لازم برسانند. نهاد کتابخانه های کشور یکی از چند دستگاه متولی کتابخوانی در کشور است که در دو سال گذشته با برگزاری نشست های کتاب خوان سعی در ترویج مطالعه داشته است. یکی از فواید کتاب خوان تعامل بیشتر کتابداران با اعضا است که مورد استقبال هم قرار گرفته است. امروز کتابدار پا از پشت پیشخوان بیرون گذاشته و در سالن مطالعه، در حیاط کتابخانه، در مدرسه، زندان و... به ترویج کتاب می پردازد.

نهایتا کتابداران دراین شرایط باحضوردرمدارس خواهند توانست حیات دوباره ای به کتابخوانی در کشورببخشند.که این ،جزبانشست های درمدارس و حضورکتابداران ، آیامیسر نخواهد بود؟منبع: http://libbe .. khoy. .. /مختا .. ور در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با دانشکده مدیریت .. تهران؛

درخواست حذف اطلاعات

تفاهم نامه همکاری علمی ـ پژوهشی دانشکده مدیریت .. تهران و نهاد کتابخانه های عمومی کشور امضاء شد.

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، «نشست امضای تفاهم نامه همکاری علمی ـ پژوهشی دانشکده مدیریت .. تهران و نهاد کتابخانه های عمومی کشور» با حضور .. طهمورث حسن قلی پور، رئیس دانشکده مدیریت .. تهران؛ .. طاهر روشن دل، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت .. تهران؛ .. محمدعلی شاه حسینی، معاون پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت .. تهران؛ فاطمه فهیم نیا، مدیر گروه اطلاعات و دانش شناسی .. تهران؛ علیرضا مختا .. ور، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛ .. امین متولیان، معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه های عمومی کشور، و جمعی از مدیران کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور عصر روز یک شنبه (20 آذر ماه) در ساختمان شماره یک این نهاد برگزار شد.منبع: http://libbe .. khoy. .. /غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد

درخواست حذف اطلاعات
گفت وگو باآقای علیرضا مختا ور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد.

ریشه اصلی معضل کتاب خوانی در نظام آموزشی کشور از دبستان تا و پس از آن در خانواده و سپس در رسانه های ماست. در خانواده ای که کودک دست پدر و مادرش کاغذ، قلم و کتاب نمی بیند، تأثیر نمی رد. در کشور ما کودک زودتر از دبستان با رسانه آشنا می شود. خب در رسانه هم که خبری از کتاب نیست. در مدرسه هم همین وضع است و هم به این شکل. پس گفتمان کتاب خوانی در ایران غالب نیست و به عبارت بهتر کتاب خوانی در کشور ما ارزش و فضیلت محسوب نمی شود.منبع: http://libbe khoy. /کتابداران، باغبان شه ها هستند.

درخواست حذف اطلاعات
بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی، کتابدار مهری ماهوتی: کتابداران، باغبان شه ها هستند

مهری ماهوتی، نویسنده کتاب های کودک و نوجوان: نقش باغبان در باغ درست شبیه کتابدار در کتابخانه است. و اگر کتابدار به حال و روز کتابخانه نرسد، بعید است که کتابخانه ها رمقی داشته باشند.

مهری ماهوتی، نویسنده کتاب های کودک و نوجوان با بیان این مطلب به اهمیت و نقش مهم یک کتابدار در یک کتابخانه عمومی اشاره کرد و گفت: «آیا باغ بدون باغبان امکان پذیر است! نسبت باغ و باغبان، مثل نسبت کتابخانه و کتابدار است. البته این فقط از حیث چیدمان کتاب ها در قفسه ها نیست، بلکه همان طور که باغبان طراوت را به دار و درخت موجود در باغ می دهد، کتابدار نیز می تواند همچون طراوتی به کتابخوان ها بدهد.» وی در پاسخ به این سؤال که این طراوت به چه صورت در مراجعه کنندگان به کتابخانه ها ایجاد می شود، افزود: «در واقع همانند گل که وقتی آب و خاک مناسب می بیند سرحال و ب می شود یک فردی که قصد مطالعه دارد هم همان ح را دارد. یعنی هنگامی که پای در کتابخانه می گذارد، باید به جهت روحی و ذهنی خوب تغذیه شود. این وظیفه تا حدودی بر گردن کتابدار است. اگر کتابدار با توجه به روحیات مخاطبش کت به فراخور درخواست فرد، به او بدهد، در شه و تفکر آن فرد طراوت و تاز ایجاد می کند و حال اگر این اتفاق فرا ر شود، جامعه سرزنده و سرحال خواهد شد. این طراوت به مراتب ارزشمندتر است نسبت به طراوت گل های یک باغ.»منبع: http://libbe khoy. /بیست کتاب ونشریه پرطرفدار کتابخانه بعثت خوی درسال 1395

درخواست حذف اطلاعات

بیست کتاب ونشریه پرطرفدار کتابخانه بعثت خوی درسال 1395

1

کوک [پیایند: ماهنامه}

11

کلیله و دمنه

2

کیک و شیرینی [پیایند: ماهنامه}

12

آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان

3

آیات و نکات دین و زند کنکور

13

تفسیر نمونه : تفسیر و بررسی تازه ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها خواستها پرسشها مکتبها و مسائل روز-گویا

4

دنیای تغذیه [پیایند: ماهنامه}

14

آشپزی و شیرینی پزی شقایق

5

ترمه [پیایند: دو ماهنامه}

15

زیست شناسی پیش ی (1)

6

همشهری دانستنیها [پیایند: دو هفته نامه}

16

مجموعه طبقه بندی شده چهار درس در چهار کتاب دین و زند کنکور دوم سوم و چهارم دبیرستان

7

ادبیات موضوعی [جامع] ادبیات ﴿2﴾، ﴿3﴾ و پیش ی + زبان فارسی ﴿3﴾

17

بارداری شما هفته به هفته

8

مکیال المکارم در فوائد دعا برای حضرت قائم علیه السلام

18

کنکور عمومی & دوردنیا در 4 ساعت

9

تانک پرسشهای چهارگزینه ای زیست شناسی

19

دختر کرد

10

آشپزباشی [پیایند: ماهنامه}

20

دین و زند &سال دوم سوم وپیش یمنبع: http://libbe khoy. /بیست کتاب ونشریه پرطرفدار کتابخانه بعثت خوی درسال 1395

درخواست حذف اطلاعات

بیست کتاب ونشریه پرطرفدار کتابخانه بعثت خوی درسال 1395

1

کوک [پیایند: ماهنامه}

11

کلیله و دمنه

2

کیک و شیرینی [پیایند: ماهنامه}

12

آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان

3

آیات و نکات دین و زندگی کنکور

13

تفسیر نمونه : تفسیر و بررسی تازه ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها خواستها پرسشها مکتبها و مسائل روز-گویا

4

دنیای تغذیه [پیایند: ماهنامه}

14

آشپزی و شیرینی پزی شقایق

5

ترمه [پیایند: دو ماهنامه}

15

زیست شناسی پیش ی (1)

6

همشهری دانستنیها [پیایند: دو هفته نامه}

16

مجموعه طبقه بندی شده چهار درس در چهار کتاب دین و زندگی کنکور دوم سوم و چهارم دبیرستان

7

ادبیات موضوعی [جامع] ادبیات ﴿2﴾، ﴿3﴾ و پیش ی + زبان فارسی ﴿3﴾

17

بارداری شما هفته به هفته

8

مکیال المکارم در فوائد دعا برای حضرت قائم علیه السلام

18

کنکور عمومی & دوردنیا در 4 ساعت

9

تانک پرسشهای چهارگزینه ای زیست شناسی

19

دختر کرد

10

آشپزباشی [پیایند: ماهنامه}

20

دین و زندگی &سال دوم سوم وپیش یمنبع: http://libbe khoy. /غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد

درخواست حذف اطلاعات
گفت وگو باآقای علیرضا مختا ور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد.

ریشه اصلی معضل کتاب خوانی در نظام آموزشی کشور از دبستان تا و پس از آن در خانواده و سپس در رسانه های ماست. در خانواده ای که کودک دست پدر و مادرش کاغذ، قلم و کتاب نمی بیند، تأثیر نمی گیرد. در کشور ما کودک زودتر از دبستان با رسانه آشنا می شود. خب در رسانه هم که خبری از کتاب نیست. در مدرسه هم همین وضع است و هم به این شکل. پس گفتمان کتاب خوانی در ایران غالب نیست و به عبارت بهتر کتاب خوانی در کشور ما ارزش و فضیلت محسوب نمی شود.منبع: http://libbe khoy. /ب ایی نمایشگاه هنرهای دستی درکتابخانه بعثت خوی

درخواست حذف اطلاعات

مسئول کتابخانه عمومی بعثت خوی اعلام کرد: توانمندیهای اعضای هنرمند کتابخانه در قالب نمایشگاه هنرهای دستی به دیگر اعضای کتابخانه معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی، صغری محمدزاده بیان داشت: با هدف ترویج مطالعه کتابهای هنری موجود در کتابخانه، نمایشگاه هنرهای دستی خدیجه ابدالی عضو کتابخانه، در معرض دید عموم مراجعین قرار گرفت؛ گفتنی است معرفی دست آوردها و توانمندیهای اعضای فعال کتابخانه بعثت و فراهم سازی زمینه های عرضه و فروش محصولات از دیگر اه این نمایشگاه است.

وی افزود: در این نمایشگاه آثار و محصولات هنری و صنایع دستی همچون سرمه دوزی، قلاب بافی، نمددوزی، گل های چینی و... ارائه شد.

شایان ذکر است که طبق اظهارات خانم ابدالی اکثر محصولات نمایشگاه با بهره گیری و الگو برداری از کتب و مجلات مطالعه شده در این کتابخانه آموخته و تولید شده اند.منبع: http://libbe khoy. /شرافت انسان

درخواست حذف اطلاعات
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/58/171879/matalebeziba/3501434.matalebeziba.ir.jpg

مردی ن نا زیر درختی بر سر دو راهی نشسته بود! پادشاهی نزد او آمد، از اسب پیاده شد و

ادای احترام کرد و گفت: قربان، از چه راهی میتوان به پایتخت رفت؟» پس از او پادشاه نزد مرد ن نا رسید و بدون ادای احترام گفت: آقا، راهی که به پایتخت می رود کدام است؟

سپس سربازی نزد ن نا آمد، ضربه ای به سر او زد و پرسید: احمق، راهی که به پایتخت می رود کدامست؟؟؟ هنگامی که همه آنها مرد ن نا را ترک د، او شروع به خندیدن کرد.

مرد دیگری که کنار ن نا نشسته بود، از او پرسید: به چه می خندی؟ ن نا پاسخ داد: اولین

مردی که از من سووال کرد، پادشاه بود. مرد دوم او بود و مرد سوم فقط یک نگهبان ساده بود.

مرد با تعجب از ن نا پرسید: چگونه متوجه شدی؟ مگر تو ن نا نیستی؟ ن نا پاسخ داد: فرق

است میان آنها، پادشاه از بزرگی خود اطمینان داشت و به همین دلیل ادای احترام کرد… ولی

نگهبان به قدری از حقارت خود رنج می برد که حتی مرا کتک زد.

طرز رفتار. هر نشانه شخصیت اوست نه سفیدی بیانگر زیبایی است و نه سیاهی نشانه زشتی

شرافت انسان به اخلاقش است...منبع: http://libbe khoy. /پرنده نامه رسان، از کبوتر تا هدهد

درخواست حذف اطلاعات
postman-bird1

پس از ان ،ایرانیان ،نخستین انی بودند که کبوتران نامه بر را بخدمت گرفتند.

سخن از کبوتران ی است که بنام «کبوتران نامه بر» شهرت دارند و گاه گاه نیز به نام «هدی» نامیده میشوند. درمواردی، چنانکه بعضی نامگذاری کرده اند، «کبوتر بطاقه» هم خوانده میشوند که از بتاکیون یونانی گرفته شده است وبمعنی نوشته ای است برروی قطعه بسیار نازک کاغذ. این نام را بر کبوتر از آن نظر نهاده اند که نامه های کوچک را حمل می کند. بعضی عقیده دارند که نام «ورقاء» در عربی نخستین بار بر این نوع کبوتران ، که حمل ورق نامه می کرده اند، اطلاق شده است. و این دسته از کبوتران به تیز پ شهرت بسیار دارند .منبع: http://libbe khoy. /همچون یک پزشک

درخواست حذف اطلاعات

.. بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی، کتابدار

در آستانه بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، محمدرضا یوسفی، نویسنده نام آشنای ادبیات کودک یادداشتی درباره اهمیت جایگاه کتابدار در کتابخانه های عمومی نگاشته است.

به گزارش ستاد خبری نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در آستانه بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، محمدرضا یوسفی، نویسنده نام آشنای ادبیات کودک و خالق اثر «حسنی به مکتب نمی رفت» یادداشتی درباره اهمیت جایگاه کتابدار در کتابخانه های عمومی نگاشته است که در ادامه می خوانیم.
مسئله کتابداری میراثی از مدرنیته است که حدود 40 سال است که پای به ایران نیز گذاشته. باید قدر این میراث گران بها را دانست و بدان بها داد. متأسفانه در ایران این حرفه خیلی خوب شناسایی نشده و آن طور که باید به اهمیت وجود این قشر نپرداخته ایم. شاید خیلی ها با شنیدن واژه کتابدار، چیزی که به ذهنشان متبادر می شود، نگهبان یک کتابخانه باشد. درصورتی که در کشورهای پیشرفته چنین نیست و اهالی فرهنگ برای افرادی که کتابدار هستند جایگاه خاصی قائل هستند. البته این امر شاید از این موضوع ناشی می شود که اکثر کتابخانه های ما در کشور به شکل بسته است؛ اما در دنیا شیوه کتابخانه های باز کاملاً مرسوم است و افراد خود به پای قفسه های کتاب می روند و خیلی راحت به کتاب مورد نظر خود دسترسی پیدا می کنند و برای کمک به کتابدارها رجوع می کنند. در این نوع سیستم کتابخانه ای، نقش کتابدار بسیار پررنگ و مهم است. به طور کلی کتابداری جز فرهنگی ترین حرفه ها در جامعه است. یک کتابدار باید در درجه اول کتاب شناس و کتابخوان خوبی باشد؛ زیرا معرفی و هدایت اشخاصی که علاقه مند به حوزه کتابخوانی هستند بر عهده کتابدارها است و کتابداری که سرانه مطالعه پایینی دارد بالطبع نمی تواند خیلی خوب افراد را راهنمایی کند. وظیفه اصلی یک کتابدار در تعامل با مخاطبان کتاب ها و کتابخانه ها است که بسیار اهمیت دارد. کتابدار می تواند با آگاهی خاصی که از مخاطب خود به دست می آورد او را به سمت خواندن یک کتاب خوب و مناسب جهت دهد؛ و چه بسا با یک راهنمایی خوب، گشایش فوق العاده ای برای مخاطب فراهم شود. چنان که بوده اند افرادی که گفته اند فلان کتابدار در به ثمر رسیدن تحقیق علمی من نقش مهمی را با معرفی فلان کتاب داشته است.
اگر کتابدارها نباشند و یا وظیفه حیاتی خود را به درستی انجام ندهند، جامعه رو به انحطاط می رود. چراکه تأثیر یک کتاب بد اثر ت یبی بدتری نسبت به دارد؛ زیرا اگر فقط جسم انسان را از بین می برد، یک کتاب نامناسب تمام روح و فکر آدمی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. معرفی یک کتاب نامناسب به مخاطب ممکن است او را تا آ عمرش از کتاب و کتاب خوانی بیزار کند و اصل خواندن را از او بگیرد. درواقع باید بی گفت که کتابدارها به نوعی با شه انسان ها سر وکار دارند. چراکه می توانند افکار را جهت دهند.
امروزه حتی با ارتقای سطح اتوماسیون کتابخانه ها، نقش کتابدارها همچنان پابرجا است. به عنوان مثال اینترنت که دنیایی از اطلاعات را در خود گنجانده است، در دسترس همگان قرار دارد و هر می تواند خود جویای مطالب باشد. ولی کتابدار به عنوان واسطه باید به این افراد کمک کند؛ زیرا بعضی مطالب از صحت و اعتبار کافی برخوردار نیستند و تنها کتابدار می تواند این مشکل را برطرف سازد آن هم با تجربه و میزان مطالعه بالایی که دارد. همین موضوع رویارویی با مخاطب و کتاب معرفی متناسب به او، برای هیچ سیستم اتوماسیونی تاکنون فراهم نشده است.
البته باید توجه داشت که حرفه کتابداری اگرچه که به عنوان یک شغل شناخته می شود ولی امری است که باید آن را با عشق و علاقه انجام داد، همچون معلمی. کتابداری اگرچه به نظر ساده می آید ولی سراسر زحمت است. اصلاً همین که یک کتابدار باید از صبح تا شب میان قفسه های کتابخانه، گرد و غبار کتاب ها را به جان ب د، خود گویای دشواری این کار است. همچنین حجم بالای کتاب های بی کیفیت منتشر شده در سال های اخیر کار کتابدارها را بسیار دشوار کرده است و با این معضل حجم وسیع انتشار، باید ریشه ای برخورد کرد. به طوری که اجازه نشر به هر کت داده نشود. در این صورت است که کتابدار در مقام مقایسه می تواند کتاب های خوب را شناسایی و به مخاطب معرفی کند.
همچنین نباید فراموش کرد که کتابدار با دو عنصر مهم در ارتباط است اولی کتاب و دیگری انسان؛ که هر یک از این دو عنصر برای خود دنیای پیچیده ای دارند؛ و در این میان وظیفه کتابدار این است که بین این دو عنصر راه ارتباطی مناسبی برقرار کند. چنان که لحظه تلاقی آن دو، شکوفایی را در پی داشته باشد. درواقع شاید بتوان گفت کار یک کتابدار همانند کار یک پزشک است که باید متناسب با مراجعه کننده، نسخه ای را برای او بپیچاند. لذا اهمیت دادن به این قشر چه به جهت مادی و چه غیرمادی، وظیفه همه مسئولان به ویژه مدیران حوزه کتاب است؛ و اگر به دنبال بالا رفتن کیفیت کتابخوانی در کشور هستیم در درجه اول باید به فکر مقوله کتابداری در کتابخانه ها بود، چراکه آن ها می توانند کتابخوان های خوبی را تربیت کنند.

محمدرضا یوسفیمنبع: http://libbe khoy. /آقای مختا ور در سومین نشست «کتاب خوان» ویژه اصحاب رسانه مطرح کرد؛

درخواست حذف اطلاعات
مشارکت 60 هزار نفری در سلسله نشست های کتاب خوان

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با اشاره به مشارکت نزدیک به 60 هزار نفر از اقشار مختلف در سلسله نشست های کتاب خوان، گفت: اینکه ما توانسته ایم به سمتی حرکت کنیم که افراد به صورت رو در رو و چهره به چهره در نشست هایی گردهم آیند و برای یکدیگر کتاب معرفی کنند، دستاورد کمی نیست.منبع: http://libbe khoy. /غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد

درخواست حذف اطلاعات
گفت وگو با علیرضا مختا ور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد.

ریشه اصلی معضل کتاب خوانی در نظام آموزشی کشور از دبستان تا و پس از آن در خانواده و سپس در رسانه های ماست. در خانواده ای که کودک دست پدر و مادرش کاغذ، قلم و کتاب نمی بیند، تأثیر نمی گیرد. در کشور ما کودک زودتر از دبستان با رسانه آشنا می شود. خب در رسانه هم که خبری از کتاب نیست. در مدرسه هم همین وضع است و هم به این شکل. پس گفتمان کتاب خوانی در ایران غالب نیست و به عبارت بهتر کتاب خوانی در کشور ما ارزش و فضیلت محسوب نمی شود.منبع: http://libbe khoy. /کتابداران، باغبان شه ها هستند.

درخواست حذف اطلاعات
بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی، کتابدار مهری ماهوتی: کتابداران، باغبان شه ها هستند

مهری ماهوتی، نویسنده کتاب های کودک و نوجوان: نقش باغبان در باغ درست شبیه کتابدار در کتابخانه است. و اگر کتابدار به حال و روز کتابخانه نرسد، بعید است که کتابخانه ها رمقی داشته باشند.

مهری ماهوتی، نویسنده کتاب های کودک و نوجوان با بیان این مطلب به اهمیت و نقش مهم یک کتابدار در یک کتابخانه عمومی اشاره کرد و گفت: «آیا باغ بدون باغبان امکان پذیر است! نسبت باغ و باغبان، مثل نسبت کتابخانه و کتابدار است. البته این فقط از حیث چیدمان کتاب ها در قفسه ها نیست، بلکه همان طور که باغبان طراوت را به دار و درخت موجود در باغ می دهد، کتابدار نیز می تواند همچون طراوتی به کتابخوان ها بدهد.» وی در پاسخ به این سؤال که این طراوت به چه صورت در مراجعه کنندگان به کتابخانه ها ایجاد می شود، افزود: «در واقع همانند گل که وقتی آب و خاک مناسب می بیند سرحال و ب می شود یک فردی که قصد مطالعه دارد هم همان ح را دارد. یعنی هنگامی که پای در کتابخانه می گذارد، باید به جهت روحی و ذهنی خوب تغذیه شود. این وظیفه تا حدودی بر گردن کتابدار است. اگر کتابدار با توجه به روحیات مخاطبش کت به فراخور درخواست فرد، به او بدهد، در شه و تفکر آن فرد طراوت و تازگی ایجاد می کند و حال اگر این اتفاق فراگیر شود، جامعه سرزنده و سرحال خواهد شد. این طراوت به مراتب ارزشمندتر است نسبت به طراوت گل های یک باغ.»منبع: http://libbe khoy. /