رسانه
رسانه

نمایشگاه بین­المللی قرآن کریم،نمایشگاه بین­المللی قرآن کریم،

درخواست حذف اطلاعات

بیست و ششمین نمایشگاه بین­المللی قرآن کریم، از 29 اردیبهشت تا 15 دادماه در مصلی بزرگ (ره) ب ا می شود.