رسانه
رسانه

الهی العفو...الهی العفو...

درخواست حذف اطلاعات

سلام

الله مهربان وبخشنده ام

ببخش،بر من گناهانم ببخش،الهی پاکم کن بعد خاکم

الهی وربی منی ربی غیرک

الهی ،با این روال من پیش میرم،چطور میخوان پیش زمان عج سرمو بلند کنم،چطور میتونم برا زمینه ظهورایشون کار کنم،بشم شعیه واقعی...

الهی تو از نیتم خبر داری بس...