رسانه
رسانه

نظام ی معماری|آزمون نظام ی معماری|اخبار نظام ی معماریسامانه ین ناظر

درخواست حذف اطلاعات

همان طور که می دانید شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام ی و کنترل ساختمان مصوب سال 1383  ارجاع کار ین ناظر مطرح شده است که همواره یکی از چالش های اصلی جامعه ی است. سامانه ین ناظر به این دلیل راه اندازی شد که مطابق مقررات ملی ساختمان، برای داشتن ساختمان با کیفیت، مقاوم و ایمن اجرای مراحل ساخت باید به دست مجری انجام شود .

مشاهده  متن کامل سامانه ین ناظر

جزوه دست نویس نظام ی مکانیکهمان طور که می دانید شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام ی و کنترل ساختمان مصوب سال 1383  ارجاع کار ین ناظر مطرح شده است که همواره یکی از چالش های اصلی جامعه ی است. سامانه ین ناظر به این دلیل راه اندازی شد که مطابق مقررات ملی ساختمان، برای داشتن ساختمان با کیفیت، مقاوم و ایمن اجرای مراحل ساخت باید به دست مجری انجام شود .

مشاهده  متن کامل سامانه ین ناظر

جزوه دست نویس نظام ی مکانیک
کلید واژه توصیفی آزمون معماری نظارت

درخواست حذف اطلاعات

کتاب کلید واژه توصیفی آزمون معماری نظارت حاوی مجموعه سؤالات آزمون های نظام ی دوره های قبل، کلمات کلیدی مهم و ضروری که در آزمون های گذشته تکرار می شود، است.

مشاهده متن کامل کلید واژه توصیفی آزمون معماری نظارت

جزوه دست نویس نظام ی عمران


کتاب کلید واژه توصیفی آزمون معماری نظارت حاوی مجموعه سؤالات آزمون های نظام ی دوره های قبل، کلمات کلیدی مهم و ضروری که در آزمون های گذشته تکرار می شود، است.

مشاهده متن کامل کلید واژه توصیفی آزمون معماری نظارت

جزوه دست نویس نظام ی عمران
کلید واژه طلایی نوآور معماری نظارت (نسل جدید کلید واژه ها)

درخواست حذف اطلاعات

در این کتاب برای هر کلید واژه چندین آدرس ارائه نشده بلکه هر کلید واژه بر اساس تفکیک موضوعی و با جزئیات، فقط یک آدرس مشخص شده است.

مشاهده متن  کامل کلید واژه طلایی نوآور معماری نظارت (نسل جدید کلید واژه ها)

جزوه نظام ی عمران pdf


در این کتاب برای هر کلید واژه چندین آدرس ارائه نشده بلکه هر کلید واژه بر اساس تفکیک موضوعی و با جزئیات، فقط یک آدرس مشخص شده است.

مشاهده متن  کامل کلید واژه طلایی نوآور معماری نظارت (نسل جدید کلید واژه ها)

جزوه نظام ی عمران pdf
خدمتی برای سرزمینم

درخواست حذف اطلاعات

حامد مظاهریان، معاون سابق امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، چند ماه بعد از استعفای عباس ی از سمت وزارت، با حکم محمد ی، فعلی، جای خود را به مازیار حسینی داد. مظاهریان، با انتشار یادداشت زیر، از پست معاونت وزارت راه و شهرسازی رسما خداحافظی کرد.

مشاهده  متن کامل خدمتی برای سرزمینم

جزوه دست نویس نظام ی معماری


حامد مظاهریان، معاون سابق امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، چند ماه بعد از استعفای عباس ی از سمت وزارت، با حکم محمد ی، فعلی، جای خود را به مازیار حسینی داد. مظاهریان، با انتشار یادداشت زیر، از پست معاونت وزارت راه و شهرسازی رسما خداحافظی کرد.

مشاهده  متن کامل خدمتی برای سرزمینم

جزوه دست نویس نظام ی معماری
انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی ویرایش چهارم مبحث 7 (پی و پی سازی) مقررات ملی ساختمان را برای دریافت نظرات ان و کارشناسان منتشر کرد. این ویرایش، غیرقابل استناد بوده و صرفا برای دریافت نظرات ین و کارشناسان منتشر شده است.

مشاهده متن کامل انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

جزوه نظام ی معماری pdf


دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی ویرایش چهارم مبحث 7 (پی و پی سازی) مقررات ملی ساختمان را برای دریافت نظرات ان و کارشناسان منتشر کرد. این ویرایش، غیرقابل استناد بوده و صرفا برای دریافت نظرات ین و کارشناسان منتشر شده است.

مشاهده متن کامل انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

جزوه نظام ی معماری pdf
جواب آزمون نظام ی

درخواست حذف اطلاعات

موضوع آزمون نظام ی برای داوطلبان و انی که می خواهند پس از اتمام تحصیلات ی ورود به حرفه داشته باشند، با اهمیت است و معمولا سه ماه پس از روز برگزاری آزمون، نتایج آزمون نظام ی اعلام می شود. نتایج آزمون نظام ی برای کلیه رشته های ی، شهرسازی، عمران، معماری، نقشه برداری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و ترافیک به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شده و اعلام خواهدشد.

مشاهده متن  کامل جواب آزمون نظام ی

کتاب آزمون نظام ی معماری pdfموضوع آزمون نظام ی برای داوطلبان و انی که می خواهند پس از اتمام تحصیلات ی ورود به حرفه داشته باشند، با اهمیت است و معمولا سه ماه پس از روز برگزاری آزمون، نتایج آزمون نظام ی اعلام می شود. نتایج آزمون نظام ی برای کلیه رشته های ی، شهرسازی، عمران، معماری، نقشه برداری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و ترافیک به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شده و اعلام خواهدشد.

مشاهده متن  کامل جواب آزمون نظام ی

کتاب آزمون نظام ی معماری pdf
کلاس های نظام ی

درخواست حذف اطلاعات

کلاس های نظام ی در قالب دوره های اجباری برای ارتقای پایه و ورود به حرفه ان برگزار می شود که داوطلبان و ان می توانند برای ثبت نام دوره های آموزشی ارتقای پایه و ورود به حرفه اجرا با مراجعه به پورتال آموزش سازمان اقدام کنند. برگزاری کلاس های نظام ی با توافق و مشارکت با برخی های معتبر و دارای مجوز از کمیته آموزش انجام می شود.

مشاهده متن کامل کلاس های نظام ی

کتاب آزمون نظام ی شهرسازی pdf


کلاس های نظام ی در قالب دوره های اجباری برای ارتقای پایه و ورود به حرفه ان برگزار می شود که داوطلبان و ان می توانند برای ثبت نام دوره های آموزشی ارتقای پایه و ورود به حرفه اجرا با مراجعه به پورتال آموزش سازمان اقدام کنند. برگزاری کلاس های نظام ی با توافق و مشارکت با برخی های معتبر و دارای مجوز از کمیته آموزش انجام می شود.

مشاهده متن کامل کلاس های نظام ی

کتاب آزمون نظام ی شهرسازی pdf
کلید واژه طلایی نوآور معماری اجرا (نسل جدید کلید واژه ها)

درخواست حذف اطلاعات

یکی از مزایای کتاب کلید واژه های طلایی نوآور این است که دسته بندی کلمات براساس ریز موضوع و توضیحات آن، در برخی موارد حتی بدون مراجعه به منابع و مباحث و فقط با تشخیص درست کلید واژه سوال می توان به پاسخ صحیح دست یافت.

مشاهده متن کامل کلید واژه طلایی نوآور معماری اجرا (نسل جدید کلید واژه ها)

انتخابات نظام ی ساختمان


یکی از مزایای کتاب کلید واژه های طلایی نوآور این است که دسته بندی کلمات براساس ریز موضوع و توضیحات آن، در برخی موارد حتی بدون مراجعه به منابع و مباحث و فقط با تشخیص درست کلید واژه سوال می توان به پاسخ صحیح دست یافت.

مشاهده متن کامل کلید واژه طلایی نوآور معماری اجرا (نسل جدید کلید واژه ها)

انتخابات نظام ی ساختمان
نظام فنی و اجرایی کشور

درخواست حذف اطلاعات

شما در کتاب نظام فنی و اجرایی کشور می توانید درباره موضوعات کاربردی مانند انواع پیمانکاران، تشخیص صلاحیت، دسـتـورالعـمـل نـحـوه رسـیـدگـی به تخلفات انتظامی ( حرفه ای) پیمانکاران و رسیدگی به تخلفات حرفه ای پیمانکاران مطالبی را بخوانید.

مشاهده متن کامل نظام فنی و اجرایی کشور

انتخابات نظام ی تهران


شما در کتاب نظام فنی و اجرایی کشور می توانید درباره موضوعات کاربردی مانند انواع پیمانکاران، تشخیص صلاحیت، دسـتـورالعـمـل نـحـوه رسـیـدگـی به تخلفات انتظامی ( حرفه ای) پیمانکاران و رسیدگی به تخلفات حرفه ای پیمانکاران مطالبی را بخوانید.

مشاهده متن کامل نظام فنی و اجرایی کشور

انتخابات نظام ی تهران
تشکیل اتحادیه معماری ایران

درخواست حذف اطلاعات

معاون راه و شهرسازی از تشکیل اتحادیه معماری ایران خبر داد و افزود: کارگروهی شده است تا متن مصوبه را تهیه کند که موضوع فوق در نشست های آتی شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه و مورد بررسی قرار می گیرد.

مشاهده متن کامل تشکیل اتحادیه معماری ایران

آزمون نظام ی طراحی برقمعاون راه و شهرسازی از تشکیل اتحادیه معماری ایران خبر داد و افزود: کارگروهی شده است تا متن مصوبه را تهیه کند که موضوع فوق در نشست های آتی شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه و مورد بررسی قرار می گیرد.

مشاهده متن کامل تشکیل اتحادیه معماری ایران

آزمون نظام ی طراحی برق
آزمون نظام ی معماری اجرا

درخواست حذف اطلاعات

کتاب آزمون نظام ی معماری اجرا به انواع سقف ها ازجمله طاق ضربی، سقف تیرچه و بلوک، سقف کرمیت، سقف عرشه فولادی، انسجام سقف ها، سقف سرد، سقف گرم، سیستم سرمایش از سقف و ا امات عمومی سقف های کاذب پرداخته است.

مشاهده متن کامل آزمون نظام ی معماری اجرا

آزمون نظام ی نظارت معماری


کتاب آزمون نظام ی معماری اجرا به انواع سقف ها ازجمله طاق ضربی، سقف تیرچه و بلوک، سقف کرمیت، سقف عرشه فولادی، انسجام سقف ها، سقف سرد، سقف گرم، سیستم سرمایش از سقف و ا امات عمومی سقف های کاذب پرداخته است.

مشاهده متن کامل آزمون نظام ی معماری اجرا

آزمون نظام ی نظارت معماری
کلیدواژه آزمون عمران محاسبات

درخواست حذف اطلاعات

در کتاب کلید واژه آزمون نظام ی رشته عمران محاسبات برای راحت تر پیدا جواب سؤال علاوه بر صفحه، بند منبع نیز ذکر شده است، که باعث می شود داوطلب به سرعت مطلب مورد نظر را در صفحه ذکر شده پیدا کند.

مشاهده متن کامل کلیدواژه آزمون عمران محاسبات

آزمون نظام ی طراحی معماریدر کتاب کلید واژه آزمون نظام ی رشته عمران محاسبات برای راحت تر پیدا جواب سؤال علاوه بر صفحه، بند منبع نیز ذکر شده است، که باعث می شود داوطلب به سرعت مطلب مورد نظر را در صفحه ذکر شده پیدا کند.

مشاهده متن کامل کلیدواژه آزمون عمران محاسبات

آزمون نظام ی طراحی معماری
ثبت نام نظام ی

درخواست حذف اطلاعات

وقتی سخن از ثبت نام نظام ی به میان می آید، ثبت نام آزمون نظام ی مطرح است و ان در 7 رشته مرتبط با ساختمان می توانند با شرکت در آزمون و ب نمره قبولی طبق قوانین و ضوابط تعیین شده پروانه اشتغال دریافت می کنند.امتیازی که یک پس از قبولی در آزمون و داشتن پروانه نظام ی ب می کند درواقع اخذ یک شماره خاص در نظام ی استان است که می تواند برای تاسیس شرکت و دفاتر ی اقدام کرد.

مشاهده  متن کامل ثبت نام نظام ی

رایگان جزوه آزمون نظام ی تاسیسات برقیوقتی سخن از ثبت نام نظام ی به میان می آید، ثبت نام آزمون نظام ی مطرح است و ان در 7 رشته مرتبط با ساختمان می توانند با شرکت در آزمون و ب نمره قبولی طبق قوانین و ضوابط تعیین شده پروانه اشتغال دریافت می کنند.امتیازی که یک پس از قبولی در آزمون و داشتن پروانه نظام ی ب می کند درواقع اخذ یک شماره خاص در نظام ی استان است که می تواند برای تاسیس شرکت و دفاتر ی اقدام کرد.

مشاهده  متن کامل ثبت نام نظام ی

رایگان جزوه آزمون نظام ی تاسیسات برقی
مجموعه سوالات تالیفی آزمون های نظام ی معماری نظارت و اجرا

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مجموعه سوالات تالیفی نظام ی معماری نظارت و اجرا شامل سوالات تألیفی مبحث دوم تا بیست و دوم مقـررات ملـی سـاختمـان به جز مبحث ششم و پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث دوم تا بیست و دوم مقـررات ملـی سـاختمـان به جز مبحث ششم می باشد.

مشاهده متن کامل مجموعه سوالات تالیفی آزمون های نظام ی معماری نظارت و اجرا

پاسخ تشریحی آزمون نظام ی تاسیسات برقی-طراحی اردیبهشت 97


کتاب مجموعه سوالات تالیفی نظام ی معماری نظارت و اجرا شامل سوالات تألیفی مبحث دوم تا بیست و دوم مقـررات ملـی سـاختمـان به جز مبحث ششم و پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث دوم تا بیست و دوم مقـررات ملـی سـاختمـان به جز مبحث ششم می باشد.

مشاهده متن کامل مجموعه سوالات تالیفی آزمون های نظام ی معماری نظارت و اجرا

پاسخ تشریحی آزمون نظام ی تاسیسات برقی-طراحی اردیبهشت 97
شرح و درس آزمون های نظام ی معماری (نظارت و اجرا)

درخواست حذف اطلاعات

شما در کتاب شرح و درس آزمون های نظام ی معماری (نظارت و اجرا) با  تعاریف، اقدامات کلی، تعمیر و نگهداری از معماری و سازه، کمیت های صوت، مقررات آ تیکی انواع ساختمان ها، مراحل مختلف طراحی آ تیکی ساختمان و جدا کننده ها با صدابندی مناسب آشنا خواهید شد.

مشاهده  متن کامل شرح و درس آزمون های نظام ی معماری (نظارت و اجرا)

کتاب آزمون نظام ی برق pdf


شما در کتاب شرح و درس آزمون های نظام ی معماری (نظارت و اجرا) با  تعاریف، اقدامات کلی، تعمیر و نگهداری از معماری و سازه، کمیت های صوت، مقررات آ تیکی انواع ساختمان ها، مراحل مختلف طراحی آ تیکی ساختمان و جدا کننده ها با صدابندی مناسب آشنا خواهید شد.

مشاهده  متن کامل شرح و درس آزمون های نظام ی معماری (نظارت و اجرا)

کتاب آزمون نظام ی برق pdf
کلیدواژه توصیفی آزمون عمران محاسبات

درخواست حذف اطلاعات

در کتاب کلید واژه توصیفی آزمون عمران محاسبات برای راحت تر پیدا جواب سؤال علاوه بر صفحه، بند منبع نیز ذکر شده است، که باعث می شود داوطلب به سرعت مطلب مورد نظر را در صفحه ذکر شده پیدا کند.

مشاهده متن کامل کلیدواژه توصیفی آزمون عمران محاسبات

بسته برنزی آزمون نظام ی تاسیسات برقی


در کتاب کلید واژه توصیفی آزمون عمران محاسبات برای راحت تر پیدا جواب سؤال علاوه بر صفحه، بند منبع نیز ذکر شده است، که باعث می شود داوطلب به سرعت مطلب مورد نظر را در صفحه ذکر شده پیدا کند.

مشاهده متن کامل کلیدواژه توصیفی آزمون عمران محاسبات

بسته برنزی آزمون نظام ی تاسیسات برقی
کلید واژه آزمون معماری نظارت

درخواست حذف اطلاعات

در کتاب کلید واژه آزمون معماری نظارت برای راحت تر پیدا جواب سؤال علاوه بر صفحه، بند منبع نیز ذکر شده است، که باعث می شود داوطلب به سرعت مطلب مورد نظر را در صفحه ذکر شده پیدا کند.

مشاهده متن کامل کلید واژه آزمون معماری نظارت

بسته نقره ای آزمون نظام ی تاسیسات برقیدر کتاب کلید واژه آزمون معماری نظارت برای راحت تر پیدا جواب سؤال علاوه بر صفحه، بند منبع نیز ذکر شده است، که باعث می شود داوطلب به سرعت مطلب مورد نظر را در صفحه ذکر شده پیدا کند.

مشاهده متن کامل کلید واژه آزمون معماری نظارت

بسته نقره ای آزمون نظام ی تاسیسات برقی
برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاونان مسکن و ساختمان و معماری و شهرسازی، با حضور راه و شهرسازی

درخواست حذف اطلاعات

آیین تودیع و معارفه معاونان مسکن و ساختمان و معماری و شهرسازی با حضور محمد ی راه و شهرسازی برگزار گردید.

مشاهده  متن  کامل برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاونان مسکن و ساختمان و معماری و شهرسازی، با حضور راه و شهرسازی

جزوه دست نویس نظام ی مکانیک


آیین تودیع و معارفه معاونان مسکن و ساختمان و معماری و شهرسازی با حضور محمد ی راه و شهرسازی برگزار گردید.

مشاهده  متن  کامل برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاونان مسکن و ساختمان و معماری و شهرسازی، با حضور راه و شهرسازی

جزوه دست نویس نظام ی مکانیک

خدمات ی

درخواست حذف اطلاعات

خدمات ی شامل فعالیت های تخصصی و کاربردی برای ارائه در فرآیند ساخت و ساز است که منجر به ساخت ساختمان های باکیفیت در سطح شهر و پروژه های عمرانی می شود. مجموعه خدمات ی در چارچوب قوانین و ضوابط به افراد جامعه عرضه می شود و تحت پوشش سامانه نظام مند و هذفمندی مانند سازمان نظام ی است.

مشاهده متن کامل خدمات ی

انتخابات سازمان نظام ی ساختمان خدمات ی شامل فعالیت های تخصصی و کاربردی برای ارائه در فرآیند ساخت و ساز است که منجر به ساخت ساختمان های باکیفیت در سطح شهر و پروژه های عمرانی می شود. مجموعه خدمات ی در چارچوب قوانین و ضوابط به افراد جامعه عرضه می شود و تحت پوشش سامانه نظام مند و هذفمندی مانند سازمان نظام ی است.

مشاهده متن کامل خدمات ی

انتخابات سازمان نظام ی ساختمان 
برگزاری نشست گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

درخواست حذف اطلاعات

گروه تخصصی معماری شورای مرکزی با هدف ارائه پیشینه اجرایی مصالح منتخب در راستای پایداری تشکیل نشست داد.

مشاهده متن کامل برگزاری نشست گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

منابع آزمون نظام ی مکانیکگروه تخصصی معماری شورای مرکزی با هدف ارائه پیشینه اجرایی مصالح منتخب در راستای پایداری تشکیل نشست داد.

مشاهده متن کامل برگزاری نشست گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

منابع آزمون نظام ی مکانیک