رسانه
رسانه

نظام ی معماری|آزمون نظام ی معماری|اخبار نظام ی معماریکتاب تشریح سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (طبقه بندی شده)

درخواست حذف اطلاعات

کتاب تشریح سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (طبقه بندی شده) یکی از تالیفات داریوش هادی زاده برای آزمون نظام ی مکانیک بوده که علاوه بر ارائه مطالب به صورت طبقه بندی شده، پاسخ کاملا تشریحی و مفهومی آزمون های سنوات قبل، از سال 87 تا اردیبهشت 97، قابل مشاهده است. کتاب تشریح سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (طبقه بندی شده) همچنین دربرگیرنده برجسته ترین و کاربردی ترین نکات آزمون نظام ی تاسیسات مکانیکی است. کتاب براساس از آ ین ویرایش های منابع و مباحث دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به روز رسانی شده است. در تدوین این کتاب، مفاهیم به سی و هفت موضوع دسته بندی شده و متناسب با هر مفهوم، پرسش های طبقه بندی شده اند. در طبقه بندی پرسش ها، به ترتیب از آسان ترین به سخت پرسش حرکت شده تا داوطلب کاملا گام به گام جلو برود.

مشاهده متن کامل کتاب تشریح سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (طبقه بندی شده)

منابع آزمون نظام ی شهرسازیکتاب تشریح سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (طبقه بندی شده) یکی از تالیفات داریوش هادی زاده برای آزمون نظام ی مکانیک بوده که علاوه بر ارائه مطالب به صورت طبقه بندی شده، پاسخ کاملا تشریحی و مفهومی آزمون های سنوات قبل، از سال 87 تا اردیبهشت 97، قابل مشاهده است. کتاب تشریح سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (طبقه بندی شده) همچنین دربرگیرنده برجسته ترین و کاربردی ترین نکات آزمون نظام ی تاسیسات مکانیکی است. کتاب براساس از آ ین ویرایش های منابع و مباحث دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به روز رسانی شده است. در تدوین این کتاب، مفاهیم به سی و هفت موضوع دسته بندی شده و متناسب با هر مفهوم، پرسش های طبقه بندی شده اند. در طبقه بندی پرسش ها، به ترتیب از آسان ترین به سخت پرسش حرکت شده تا داوطلب کاملا گام به گام جلو برود.

مشاهده متن کامل کتاب تشریح سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (طبقه بندی شده)

منابع آزمون نظام ی شهرسازی
کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم، اسفند ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم، اسفند ۹۷ برگزار می شود.


مشاهده  متن کامل کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم، اسفند ۹۷


کتاب نظام یکنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم، اسفند ۹۷ برگزار می شود.


مشاهده  متن کامل کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم، اسفند ۹۷


کتاب نظام ی

نخستین کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر، اردیبهشت ۹۸

درخواست حذف اطلاعات

نخستین کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر، اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.


مشاهده متن  کامل نخستین کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر، اردیبهشت ۹۸


انتخابات نظام ی 97

 


نخستین کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر، اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.


مشاهده متن  کامل نخستین کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر، اردیبهشت ۹۸


انتخابات نظام ی 97

 
بیانیه حمایت شورای مرکزی سازمان نظام ی ساختمان از گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش پایگاه خبری ین نیوز، مرجع اخبار نظام ی کشور، با معرفی محمد ی از سوی رئیس جمهور به عنوان پیشنهادی برای تصدی گری پست وزارت راه و شهرسازی، اعضای شورای مرکزی سازمان نظام ی ساختمان کشور، طی بیانیه ای از ی این گزینه پیشنهادی حمایت د.

مشاهده متن کامل بیانیه حمایت شورای مرکزی سازمان نظام ی ساختمان از گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی

آزمون نظام ی چیست؟


به گزارش پایگاه خبری ین نیوز، مرجع اخبار نظام ی کشور، با معرفی محمد ی از سوی رئیس جمهور به عنوان پیشنهادی برای تصدی گری پست وزارت راه و شهرسازی، اعضای شورای مرکزی سازمان نظام ی ساختمان کشور، طی بیانیه ای از ی این گزینه پیشنهادی حمایت د.

مشاهده متن کامل بیانیه حمایت شورای مرکزی سازمان نظام ی ساختمان از گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی

آزمون نظام ی چیست؟
بررسی تاثیر مصالح نوین بر سیما و نمای ساختمان در مناطق ز له خیز

درخواست حذف اطلاعات

نشست گروه تخصصی معماری روز ۳ شنبه مورخ یکم آبان ماه نود و هفت با دستور کار "بررسی مصالح نوین و تاثیر آن در معماری با تاکید بر سنجش کارایی، اثرگذاری در مناطق ز له خیز و تاثیر آن بر سیما و نمای ساختمان" در شورای مرکزی برگزار شد.


مشاهده متن کامل بررسی تاثیر مصالح نوین بر سیما و نمای ساختمان در مناطق ز له خیز


تحلیلی بر آزمون نظام ی نظارت تاسیسات برقی-اسفند ۹۵


نشست گروه تخصصی معماری روز ۳ شنبه مورخ یکم آبان ماه نود و هفت با دستور کار "بررسی مصالح نوین و تاثیر آن در معماری با تاکید بر سنجش کارایی، اثرگذاری در مناطق ز له خیز و تاثیر آن بر سیما و نمای ساختمان" در شورای مرکزی برگزار شد.


مشاهده متن کامل بررسی تاثیر مصالح نوین بر سیما و نمای ساختمان در مناطق ز له خیز


تحلیلی بر آزمون نظام ی نظارت تاسیسات برقی-اسفند ۹۵


کتاب تشریح سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (جلد سوم)

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به استقبال بی نظیری که در سال های اخیر از «کتاب تشریح سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (جلد سوم)» نوشته پیمان ابراهیمی، به عنوان یکی از منابع مهم آزمون نظام ی مکانیک، شده ویرایش جدید این کتاب براساس آ ین آزمون نظام ی مکانیک برای فروش در سایت قرار گرفت. در این کتاب، علاوه بر پاسخ تشریحی پرسش های آزمون از سال 87 تاکنون، ده ها نکته کاربردی و مهم برای حل مسائل ارائه شده است. همچنین خلاصه دروس نیز برای فهم کامل مطالب در این کتاب قابل مشاهده است.

مشاهده متن کامل کتاب تشریح سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (جلد سوم)

منابع آزمون نظام ی معماری(طراحی)


با توجه به استقبال بی نظیری که در سال های اخیر از «کتاب تشریح سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (جلد سوم)» نوشته پیمان ابراهیمی، به عنوان یکی از منابع مهم آزمون نظام ی مکانیک، شده ویرایش جدید این کتاب براساس آ ین آزمون نظام ی مکانیک برای فروش در سایت قرار گرفت. در این کتاب، علاوه بر پاسخ تشریحی پرسش های آزمون از سال 87 تاکنون، ده ها نکته کاربردی و مهم برای حل مسائل ارائه شده است. همچنین خلاصه دروس نیز برای فهم کامل مطالب در این کتاب قابل مشاهده است.

مشاهده متن کامل کتاب تشریح سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (جلد سوم)

منابع آزمون نظام ی معماری(طراحی)
کتاب تشریح سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (دوره ای)

درخواست حذف اطلاعات

جدیدترین چاپ کتاب کتاب تشریح سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (دوره ای) تالیف داریوش هادی زاده، یکی از منابع مهم و کاربردی آزمون نظام ی مکانیک محسوب می شود. شما در این کتاب می توانید، پاسخ تشریحی آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی مشاهده کنید به صورت کامل و دقیق، تمامی جزئیات ممکن در آن گنجانده شده است. این کتاب، براساس آ ین آزمون نظام ی برگزار شده در اردیبشهت 97 به روز رسانی شده است.

مشاهده متن  کامل کتاب تشریح سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (دوره ای)

تحلیل آزمون نظام ی طراحی معماریجدیدترین چاپ کتاب کتاب تشریح سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (دوره ای) تالیف داریوش هادی زاده، یکی از منابع مهم و کاربردی آزمون نظام ی مکانیک محسوب می شود. شما در این کتاب می توانید، پاسخ تشریحی آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی مشاهده کنید به صورت کامل و دقیق، تمامی جزئیات ممکن در آن گنجانده شده است. این کتاب، براساس آ ین آزمون نظام ی برگزار شده در اردیبشهت 97 به روز رسانی شده است.

مشاهده متن  کامل کتاب تشریح سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی (دوره ای)

تحلیل آزمون نظام ی طراحی معماری
آغاز دور جدید فعالیت هیات مدیره سازمان های نظام ی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در یادداشتی، با اشاره به صدور اعتبارنامه های اعضای هیات مدیره هشتم سازمان های نظام ی ساختمان کشور، آغاز رسمی فعالیت این دوره را اعلام کرد.

مشاهده متن کامل آغاز دور جدید فعالیت هیات مدیره سازمان های نظام ی ساختمان

کتاب آزمون نظام ی معماری pdfحامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در یادداشتی، با اشاره به صدور اعتبارنامه های اعضای هیات مدیره هشتم سازمان های نظام ی ساختمان کشور، آغاز رسمی فعالیت این دوره را اعلام کرد.

مشاهده متن کامل آغاز دور جدید فعالیت هیات مدیره سازمان های نظام ی ساختمان

کتاب آزمون نظام ی معماری pdf
کتاب تشریح کامل سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی جلد دوم (مجموعه آزمون های دوره ای)

درخواست حذف اطلاعات

کتاب تشریح کامل سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی جلد دوم (مجموعه آزمون های دوره ای) براساس آ ین آزمون نظام ی مکانیک که در اردیبهشت ماه 97 به روز شده است. همچنین، تمامی مطالب براساس آ ین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان است. در این کتاب، سوالات از سال 77 تا آ ین به صورت کاملا تشریحی و گویا ارائه شده اند. در تشریح مفاهیم، ده ها نکته کاربردی و طلایی مورد استفاده قرار گرفته است. این کتاب می تواند، منابع جامعی برای آزمون نظام ی تاسیسات مکانیکی باشد.

مشاهده متن کامل کتاب تشریح کامل سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی جلد دوم (مجموعه آزمون های دوره ای)

انتخابات نظام یکتاب تشریح کامل سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی جلد دوم (مجموعه آزمون های دوره ای) براساس آ ین آزمون نظام ی مکانیک که در اردیبهشت ماه 97 به روز شده است. همچنین، تمامی مطالب براساس آ ین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان است. در این کتاب، سوالات از سال 77 تا آ ین به صورت کاملا تشریحی و گویا ارائه شده اند. در تشریح مفاهیم، ده ها نکته کاربردی و طلایی مورد استفاده قرار گرفته است. این کتاب می تواند، منابع جامعی برای آزمون نظام ی تاسیسات مکانیکی باشد.

مشاهده متن کامل کتاب تشریح کامل سوالات آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی جلد دوم (مجموعه آزمون های دوره ای)

انتخابات نظام ی
هنر و بعد چهارم: سمپوزیوم بین المللی درباره زمان، فضا و حرکت در هنر، دی ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

هنر و بعد چهارم: سمپوزیوم بین المللی درباره زمان، فضا و حرکت در هنر، دی ۹۷ برگزار می شود


 مشاهده متن کامل هنر و بعد چهارم: سمپوزیوم بین المللی درباره زمان، فضا و حرکت در هنر، دی ۹۷جزوه دست نویس نظام ی ترافیک

هنر و بعد چهارم: سمپوزیوم بین المللی درباره زمان، فضا و حرکت در هنر، دی ۹۷ برگزار می شود


 مشاهده متن کامل هنر و بعد چهارم: سمپوزیوم بین المللی درباره زمان، فضا و حرکت در هنر، دی ۹۷جزوه دست نویس نظام ی ترافیک

اعطای صلاحیت کارشناسی در نیروگاههای برق به اعضای نظام ی

درخواست حذف اطلاعات

جی افرام ، عضو شورای مرکزی سازمان نظام ی ساختمان، در مضاحبه اختصاصی با پایگاه ین نیوز- مرجع اخبار نظام ی درباره طرح اعطای صلاحیت کارشناسی در نیروگاههای برق به ین عضو سازمان توضیح داد. 

مشاهده متن  کامل اعطای صلاحیت کارشناسی در نیروگاههای برق به اعضای نظام ی

جزوه دست نویس نظام ی مکانیک
جی افرام ، عضو شورای مرکزی سازمان نظام ی ساختمان، در مضاحبه اختصاصی با پایگاه ین نیوز- مرجع اخبار نظام ی درباره طرح اعطای صلاحیت کارشناسی در نیروگاههای برق به ین عضو سازمان توضیح داد. 

مشاهده متن  کامل اعطای صلاحیت کارشناسی در نیروگاههای برق به اعضای نظام ی

جزوه دست نویس نظام ی مکانیک
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و ی و کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا

درخواست حذف اطلاعات

.چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و ی و کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا اسفند 97 برگزار می شود.


مشاهده متن کامل چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و ی و کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا 


منابع آزمون نظام ی تاسیسات مکانیکی

.چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و ی و کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا اسفند 97 برگزار می شود.


مشاهده متن کامل چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و ی و کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا 


منابع آزمون نظام ی تاسیسات مکانیکیید کاغذ دیواری در مشهد و هر آنچه قبل ید باید بدانید

درخواست حذف اطلاعات

ید کاغذ دیواری و هر آنچه قبل ید باید بدانید

همانطور که از اسم کاغذ دیواری در مشهد مشخص است، کاغذ دیواری پوششی است که روی دیوار قرار می گیرد. استفاده از کاغذ دیواری در چند سال گذشته رشد فوق العاده چشمگیری داشته است. در این مقاله درباره کاغذ دیواری و هر آنچه قبل ید باید بدانید و همینطور ویژگی های دیوار پوش و طرح های کاغذ دیواری را به تفضیل بیان خواهیم کرد.

کاغذ دیواری چیست؟

کاغذ دیواری اسامی متفاوتی دارد مانند دیوار پوش، والپیپر و غیره.

بنا به شکل و طرح روی کاغذ دیواری در فضاهای متفاوتی کاربرد دارد مانند: منزل، اتاق کار، اتاق کودک و حتی در رستوران ها و تالارهای بزرگ. بنابراین مناسب هر سلیقه ای می باشد.

چند نکته خیلی مهم قبل از ید کاغذ دیواری که باید بدانید

 

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل ید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

چند نکته خیلی مهم قبل از ید کاغذ دیواری که باید بدانید

 

کاغذ دیواری یکی از زیباترین هنرهایی است که طی چند سال گذشته وارد بازار طراحی دکوراسیون داخلی شده است و دست همه افراد چه خانوم خانه دار و چه طراح دکوراسیون را برای ایجاد محیطی جذاب باز گذاشته است.

1- کاغذ دیواری به دو صورت در بازار موجود است:

 • رولی
 • متری در بازار موجود است.

2- تولید کاغذ دیواری به 3 صورت است:

 • ساده ( نقاشی شده )
 • بافته شده
 • الگوهای گرافیکی ( نقش های تکرار شونده )

3- چاپ کاغذ دیواری به 5 صورت شکل می گیرد:

 • چاپ سطحی
 • چاپ به وسیله حکاکی
 • چاپ سیلک ابریشمی
 • چاپ به صورت دیجیتال
 • چاپ به وسیله ماشین چاپ چرخشی

4- برخی از کاغذ دیواری ها امکان شستشو نیز دارند.

5- در صورتی که نصب توسط نصاب انجام نشود ممکن است زیر کاغذ دیواری هوا بگیرد و زیبایی که باید داشته باشد را دیگر نخواهد داشت و حتی ممکن است بعد از مدتی کاغذ دیواری از بستر خود جدا شود و چون به گچ دیوار کاغذ دیوار چسبانده شده، گچ دیوار را نیز جدا کند.

3 نمونه پر کاربرد از انواع کاغذ دیواری

1- کاغذ دیواری تولید شده با کاغذ

این مدل کاغذ دیواری در مشهد کاربرد و تولید بسیار اندکی دارد به دلیل آنکه لایه محافظتی ندارد و در مقابل آلودگی و رطوبت هیچ لایه محافظتی ندارد. ولی در مقابل بسیار تزئینی بوده است و طرح بر روی کاغذ چاپ میشود.

2- کاغذ دیواری با وینیل سخت و جامد

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل ید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

مقاومت بالا، قابلیت شستشو و کنده شدن بدون آسیب به دیوار

از ویژگی های عالی این محصول مقاومت بالا، قابلیت شستشو و کنده شدن بدون آسیب به دیوار می باشد. در بیشتر فضاها قابل استفاده است به جز فضاهای کارگاهی که امکان تماس جنس فیزیکی نیز هست. در این کاغذ دیواری لایه کاغذ دیواری با روکش وینیلی جامد پوشش داده شده است.

3- کاغذهای وینیل فابریک بک

در این کاغذها لایه ای پوشیده از وینیل سخت روی سطح دکوراتیوشان لمینت شده است . به 3 دسته نیز تقسیم بندی میشود:

 • وینیل سخت یا جامد

بر روی لایه کاغذی و یا پارچه ای ، یک نوار وینیلی لمینت شده است . از ویژگی های این نوع به قابل شستشو و ضد لک بودن اشاره کرد.

 • کاغذی

ب ایه کاغذ بوده است و سطح طرح دار برر روی آن چاپ میشود. برخی کاغذ ها روکش دارند ولی برخی هم ندارند. کاغذ های روکش دار بر روی آن ها جوهر کشیده شده است و از آن ها محافظت میکند.

 • وینیلی نون وون ( غیر بافته شده )

از یک کاغذ نون وون با یک صفحه وینیلی استفاده شده است . به علت مقاوت بالا و غیر قابل نفوذ بودن برای و آشپزخانه نیز قابلیت کاربرد دارند .

 

چند طرح جذاب و مناسب کاغذ دیواری

1- انتخاب طرح گلدار

 

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل ید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

طرح گلدار هیچوقت قدیمی نمیشود

 

انتخاب کاغذ دیواری با طرح گلدار مورد پسند اکثریت خانوم هاست. این نوع طرح گلدار هیچوقت قدیمی نمیشود و از مد به اصطلاح نمی افتد. ولی اگر قصد سفارش دادن کاغذ دیواری با طرح گلدار دارید حتما از کاغذ دیواری های ساده در کنار آن نیز استفاده کنید.

در نظر داشته باشید استفاده از طرح گلدار خیلی بیشتر فضای اصلی منزل مناسب اتاق خواب نیز می باشد.

2- طرح راه راه

 

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل ید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

طرح های راه راه مناسب هر سلیقه ای و هر چیدمانی

 

طرح راه راه در هر جا چشم نواز ترین طرح ممکن است. طرح های راه راه مناسب هر سلیقه ای و هر چیدمانی است. اگر می خواهید این طرح را برای اتاق خواب خود استفاده کنید سعی کنید برای بالشت و روتختی از الگوهای مکمل استفاده کنید.

 

3- استفاده از المان چوبی 

 

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل ید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

کاغذ دیواری با طرح چوبی فضایی دنج و راحت

 

مناسبی برای استفاده از جزئیات معماری که میخواهید در منزل خود پیاده سازی کنید. کاغذ دیواری با طرح چوبی فضایی دنج و راحت را برای شما به وجود می آورد.

 

4- استفاده از اشکال هندسی 

 

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل ید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

طرح های هندسی با رنگ های جذاب

 

استفاده از طرح های هندسی با رنگ های جذاب این روزا در بین جوانان با استقبال زیادی مواجه میشود.

اگر قصد استفاده از این ایده را داشتید سعی کنید دیوار اصلی منزل یا اتاق را از این کاغذ دیواری استفاده کنید و باقی دیوارها از رنگ های مکمل استفاده کنید.

 

5- طرح هایی برای اتاق کودک

 

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل ید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

نمایی از ماهی های یک دریا

 

و بالا ه می رسیم به اتاق ک ن..در استفاده از کاغذ دیواری برای اتاق ک نتان سعی کنید از اجناس خیلی خوب استفاده کنید..البته معمولا در اتاق ها ک ن از استیکرهایی که به دیوار چسبانده می شود نیز استفاده می  کنند ولی استفاده از یک طرحی مناسب سن کودک میتواند جذاب تر نیز باشد. مانند مرد عنکبوتی یا یک جمعیتی از حیوانات یا نمایی از ماهی های یک دریا.

 منبع: کاغذ دیواری در مشهد
کتاب شرح و درس آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی جلد اول

درخواست حذف اطلاعات

کتاب پبش رو، براساس آ ین آزمون نظام ی تاسیسات مکانیکی که در اردیبهشت ماه 1397 برگزار شده، به روز رسانی شده است. همچنین، در چاپ جدید کتاب، از آ ین ویرایش های مبحث چهارم (ا امات عمومی ساختمان) و مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) مقررات ملی ساختمان، که جز مباحث اصلی و مهم آزمون نظام ی مکانیک هستند، استفاده شده است. از دیگر ویژگی های قابل ذکر این کتاب، طرح ده ها پرسش تالیفی مشابه با سوال های آزمون و طرح صد ها نکته طلایی و کاربردی است.

مشاهده متن کامل کتاب شرح و درس آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی جلد اول

کتاب آزمون نظام ی برق pdfکتاب پبش رو، براساس آ ین آزمون نظام ی تاسیسات مکانیکی که در اردیبهشت ماه 1397 برگزار شده، به روز رسانی شده است. همچنین، در چاپ جدید کتاب، از آ ین ویرایش های مبحث چهارم (ا امات عمومی ساختمان) و مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) مقررات ملی ساختمان، که جز مباحث اصلی و مهم آزمون نظام ی مکانیک هستند، استفاده شده است. از دیگر ویژگی های قابل ذکر این کتاب، طرح ده ها پرسش تالیفی مشابه با سوال های آزمون و طرح صد ها نکته طلایی و کاربردی است.

مشاهده متن کامل کتاب شرح و درس آزمون های نظام ی تاسیسات مکانیکی جلد اول

کتاب آزمون نظام ی برق pdf
افتتاح نمایشگاه طرحهای معماری ساختمان جدید سازمان نظام ی ساختمان استان اسان رضوی

درخواست حذف اطلاعات

نمایشگاه طرحهای معماری ساختمان جدید سازمان نظام ی ساختمان استان اسان رضوی شامگاه شنبه بیست و نهم مهر ماه جاری مورد بازدید مدیر کل راه و شهرسازی استان و معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد قرار گرفت.


مشاهده متن کامل افتتاح نمایشگاه طرحهای معماری ساختمان جدید سازمان نظام ی ساختمان استان اسان رضوی

بسته تضمینی آزمون نظام ی تاسیسات برقی

نمایشگاه طرحهای معماری ساختمان جدید سازمان نظام ی ساختمان استان اسان رضوی شامگاه شنبه بیست و نهم مهر ماه جاری مورد بازدید مدیر کل راه و شهرسازی استان و معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد قرار گرفت.


مشاهده متن کامل افتتاح نمایشگاه طرحهای معماری ساختمان جدید سازمان نظام ی ساختمان استان اسان رضوی

بسته تضمینی آزمون نظام ی تاسیسات برقیبرگزیدن نمایندگان جامعه ی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بعد از اتمام انتهابات سازمان های نظام ی ساختمان استان های کشور در یادداشتی در کانال تلگرامی، به این موضوع پرداخت.

مشاهده متن کامل برگزیدن نمایندگان جامعه ی ساختمان

منابع آزمون نظام ی عمران (اجرا)


حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بعد از اتمام انتهابات سازمان های نظام ی ساختمان استان های کشور در یادداشتی در کانال تلگرامی، به این موضوع پرداخت.

مشاهده متن کامل برگزیدن نمایندگان جامعه ی ساختمان

منابع آزمون نظام ی عمران (اجرا)
تقابل ها را کنار بگذاریم و کار مفید انجام دهیم

درخواست حذف اطلاعات

خطیبی، منتخب هیات مدیره سازمان نظام ی ساختمان استان تهران در دوره هشتم در گفتگوی اختصاصی با پایگاه ین نیوز- مرجع اخبار نظام ی، گفت: هیات مدیره دوره هفتم وقتشان صرف تقابل با وزارتخانه و موضوعات حاشیه ای شد. 

مشاهده متن کامل تقابل ها را کنار بگذاریم و کار مفید انجام دهیم

پاسخ تشریحی آزمون نظام ی برقخطیبی، منتخب هیات مدیره سازمان نظام ی ساختمان استان تهران در دوره هشتم در گفتگوی اختصاصی با پایگاه ین نیوز- مرجع اخبار نظام ی، گفت: هیات مدیره دوره هفتم وقتشان صرف تقابل با وزارتخانه و موضوعات حاشیه ای شد. 

مشاهده متن کامل تقابل ها را کنار بگذاریم و کار مفید انجام دهیم

پاسخ تشریحی آزمون نظام ی برق
اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری و عمران دانش بنیان، اردیبهشت ۹۸

درخواست حذف اطلاعات


اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری و عمران دانش بنیان، اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.


مشاهده متن کامل اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری و عمران دانش بنیان، اردیبهشت ۹۸


پاسخ تشریحی آزمون نظام ی تاسیسات برقی
اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری و عمران دانش بنیان، اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.


مشاهده متن کامل اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری و عمران دانش بنیان، اردیبهشت ۹۸


پاسخ تشریحی آزمون نظام ی تاسیسات برقی
پنجمین همایش ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راه ها، آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

پنجمین همایش ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راه ها، آذر ۹۷ 


مشاهده متن کامل پنجمین همایش ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راه ها، آذر ۹۷ برگزار می شود.


بهترین کتاب آزمون نظام ی تاسیسات برقی


پنجمین همایش ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راه ها، آذر ۹۷ 


مشاهده متن کامل پنجمین همایش ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راه ها، آذر ۹۷ برگزار می شود.


بهترین کتاب آزمون نظام ی تاسیسات برقی
آیا با 20 قانون برای داشتن یک طراحی دکوراسیون حرفه ای آشنا هستید؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا با 20 قانون برای داشتن یا طراحی دکوراسیون حرفه ای آشنا هستید؟

از دکوراسیون خونتون راضی نیستین؟ دنبال یه دکوراسیون بهتر میگردین؟ دوس دارین وقتی مهمون به خونتون میاد با افتخار اونا رو دعوت کنین؟ من میخوام امروز 20 قانون از بهترین ترفندهای طراحی دکوراسیون حرفه ای منزل رو بهتون بگم

با من تا انتهای این مقاله آشنا بشین تا به راز و رمز این دنیای عجیب اشنا بشیم. 

20 توصیه ی ویژه برای طراحی حرفه ای دکوراسیون منزل شما

دکوراسیون داخلی منزل به یکی از دغدغه های اصلی بانوان تبدیل شده، اینکه چه ترکیب رنگی، چه سبک طراحی و یا چه نوع نو ردازی ای استفاده کنن تا دکوراسیون منزلشون رو به اون چیزی که میخوان تبدیل کنن.

کارشناسان به این نتیجه رسیدن که مهم ترین نکته در طراحی یه دکوراسیون حرفه ای ساده و کم هزینه بودنشه تا ضمن اینکه اون آرامش روانی مورد نیازتون رو به خونتون بیاره، هزینه ی زیادی هم براتون در بر نداشته باشه. پس اگه فک میکنین باید دکوراسیون خونتون رو تغییر بدین، یا یه طراحی خاصی برای دکوراسیون خونتون در نظر دارین، این مواردی که در پایین براتون توضیح میدم حتما به کارتون میاد.

اینجا قراره من 20 مورد برای یه طراحی دکوراسیون حرفه ای داخلی منزل که ساده و کم هزینه اس رو براتون جمع بندی کنم، پس این مطلب رو از دست ندین  

خب بریم سراغ 20 ایده برای طراحی دکوراسیون حرفه ای خونتون

ع پایین بیاد بالا

1- نقاشی دیوارها:

کارشناسا میگن ارزون ترین و سریع ترین راه برای بوجود آوردن یه تنوع تو طراحی داخلی منزلتون رنگ اونه. دیوار های خونه رو با رنگ های پرانرژی و جذاب رنگ کنین. کارشناسان دکوراسیون داخلی بر این عقیده هستند که رنگ آمیزی دیوارها، از سریع ترین و ارزان ترین راه های به وجود آوردن تنوع در طراحی داخلی منزل است. پس دیوار های خونه خودتونو با رنگ های پرانرژی و مناسب رنگ آمیزی کنین.

 

دکوراسیون حرفه ای | 20 قانون | دکوراسیون | طراحی دکوراسیون

نقاشی دیوارها

   

2- دوتایی یا جفتی انتخاب وسایل

 

 دکوراسیون حرفه ای | 20 قانون | دکوراسیون | طراحی دکوراسیون

دوتایی یا جفتی انتخاب وسایل

  وسایلتونو به صورت جفتی انتخاب کنین مثل مبل و گلدون و شعله های دیواری و دکوری ها و ….) اینجوری خونتون نظم بیشتری میگیره.  

3- گل و گلدون یادتون نره

 

دکوراسیون حرفه ای | 20 قانون | دکوراسیون | طراحی دکوراسیون

گل و گلدون یادتون نره

 

از وسایل تزئینی طبیعی استفاده کنین مثل گیاهای وحشی و سنگ های لب رودخونه در یک کلمه، طبیعت رو به خونتون بیارین.

4- تغییر ظاهر خونه:

واسه این گذینه من 3 تا پیشنهاد براتون دارم که برای هر کدومش جداگونه مطلب گذاشتم که شما برای اینکه بتونین بهتر تصمیم بگیرین اونارو باید بخونین.

 • تعویض تابلوهای خونه

قطعا تعویض تابلوهای خونه یکی از بهترین راه حل هاست که شما میتونین یک تغییری توی خونتون به وجود بیارین. پس در هر صورت ازش غافل نشین. میتونین ع خودتون باشه، خانواده، منظره و..

 • آسمان مجازی 

 

دکوراسیون حرفه ای | 20 قانون | دکوراسیون | طراحی دکوراسیون

آسمان مجازی

 

آسمان مجازی نسل جدید سقف های کاذبه که با ترکیب انواع دیگه ی سقف های کاذب و یا در کنار سقف های کاذب کاربرد داره. از مهم ترین مزایای اون میتونیم شیوه ی جدید نو ردازی محیطی که ایجاد میکنه اشاره کنم. برای اینکه بیشتر با این هنر فوق العاده زیبا که مناسب هر جایی هست آشنا بشین حتما به لینکی که اشاره یه سر بزنین مطمئن باشین شگفت زده خواهید شد.

 • پوستر های سه بعدی

 

دکوراسیون حرفه ای | 20 قانون | دکوراسیون | طراحی دکوراسیون

پوستر های سه بعدی

 

دیوا وش های سه بعدی یا کاغذ دیواری سه بعدی هم طرح نو و تازه ای در دکوراسیون مدرن بحساب میاد که می تونه محیط های یونیکی و خاصی را ارائه کنه. ارائه تصاویری مثل اشکال هندسی، مناظر طبیعی سه بعدی و بناهای خاص جزوی از مرسوم ترین نوع کاغذ های دیواری پوستری و سه بعدی هستند.

5- رنگ درب ورودی خونه

 

دکوراسیون حرفه ای | 20 قانون | دکوراسیون | طراحی دکوراسیون

رنگ درب ورودی خونه

رنگ در ورودی خونتون رو هم میتونین تغییر بدین. فکر کنین هر سری که میخواین خارج بشین یا وارد بشین چشمتون به یه در خیلی خوشگل میفته و روح و روانتون تازه میشه. من امتحانش خیلی خوبه