رسانه
رسانه

چند حدیث زیبا درباره خانوادهچند حدیث زیبا درباره خانواده

درخواست حذف اطلاعات
رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم :

مرد، س رست خانواده است و درباره آنان از او سئوال مى شود و زن، س رست خانه شوهرش و فرزندان اوست و درباره آنان از وى سئوال مى شود.
مجموعه ورام ج1 ، ص6

حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم :

بهترین شما ى است که براى خانواده اش بهتر باشد، و من از همه شما براى خانواده ام بهترم، ن را گرامى نمى دارد، مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمى کند مگر شخص پَست و بى مقدار.
نهج الفصاحه ص472 ح 1520

حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم :

زن شایسته یکى از دو عامل پیشرفت خانواده است.

امالی(طوسی) ص614 - مستدرک الوسایل ومستنبط المسایل ج14 ، ص171 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج100، ص238منبع: http://majid717. /