رسانه
رسانه

فواید گوش به اذانفواید گوش به اذان

درخواست حذف اطلاعات
۱. شنیدن اذان انسان را از اهل آسمان قرار مى دهد.

اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) مى فرماید: همانا اهل آسمان از اهل زمین چیزى نمى شنوند مگر اذان 2. شنیدنِ اذان اخلاق را نیکو مى کند.

على(علیه السلام) مى فرماید: ى که اخلاقش بد است در گوش او اذان بگویید.

3. شنیدن اذان انسان را سعادت مند مى کند.

اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) مى فرماید: ى که صداى اذان را بشنود و به آن روى آورد، نزد خداوند از سعادت مندان است.

4. شنیدن اذان سبب دورى مى شود.

رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) مى فرماید: وقتى نداى اذان را مى شنود فرار مى کند.

منبع: محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، ج1، ص82. . همان، ج1، ص84. مجلسى،بحارالانوار، ج77،ص190، مؤسسة الوفاء.منبع: http://majid717. /