رسانه
رسانه

1395/3/111395/3/11

درخواست حذف اطلاعات
و واقعا هم استفاده از تجربیات افشین عالیه

امیدوارم هر جا هست موفق باشه

خب من کاملا تصمیماتم رو گرفتم

بیتا و افشین خیلی خیلی کمکم واقعا ازشون ممنونم

صد تا اولویت داریم

1.پزشکی

2.دندون

3دارو

4.پرستاری

5.زبان

6.حسابداری

حالا بر حسب اینا اینده ی شغلیم هم مشخص میشه

خوشحالم که هدفم مشخص شدمنبع: http://manmovafaqam. /