رسانه
رسانه

فاصله ها...شبخیر..

درخواست حذف اطلاعات

امشب هم بدون شبخیرت شب را به آغوش میکشم
به آغوش می کشم نبودنت را
عطر دستهایت میان موهایم را
اندوهم را
و فرار میکند نگاهت..
برو ولی...
به خوابم بیا امشب...

امین تجا
telegram. me/aminteja1منبع: http://manoamin28. /