رسانه
رسانه

معرفی کتابمعرفی کتاب

درخواست حذف اطلاعات
عزیزانم کتاب نشان از بی نشانها شرح حال و کرامات و مقامات و طریقه ی سیر و سلوک عرفانی عارف ربانی و مقتدای اهل نظر مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی)قدس سره هست که تالیف اون رو پسر ایشان انجام دادند مرحوم حاج شیخ علی مقدادی اصفهانی تاکید میکنم اگر تونستید اونو بخونید من تاثیرش رو توی خودم دیدم و انشالا که بتونم به همین منوال پیش برم و خدا هم کمک کنهمنبع: http://manobaba95. /