رسانه
رسانه

عضویت رایگان در 24 آبان ماه روز کتاب،کتابخوانی و کتابدارعضویت رایگان در 24 آبان ماه روز کتاب،کتابخوانی و کتابدار

درخواست حذف اطلاعات

قابل توجه مراجعین محترم

به اطلاع می رساند عضویت افراد در روز 24 آبان ماه ، روز کتاب

،کتابخوانی و کتابدار در کلیه کتابخانه های عمومی کشور به صورت رایگان

و با پرداخت هزینه صدور کارت عضویت(500تومان) امکان پذیر می باشدمنبع: http://manoojanlibrary. /