رسانه
رسانه

جاده ای درتسخیر نفت کش ها/مرگ در« آباد - پلدختر» پرسه می زندجاده ای درتسخیر نفت کش ها/مرگ در« آباد - پلدختر» پرسه می زند

درخواست حذف اطلاعات
م آباد - بر اساس اعلام کارشناسان پلیس راه لرستان ۳۰ درصد تصادفات استان مربوط به محور آباد - پلدختر است، جاده ای که با تنها هفت متر عرض صحنه واژگونی نفتکش ها و تصادفات دل اش است.