رسانه
رسانه

9 شرکت مرتبط با روسیه را تحریم کرد9 شرکت مرتبط با روسیه را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات
وزارت خزانه داری امروز پنجشنبه چند فرد و شرکت مرتبط با روسیه را به بهانه تحولات اوکراین در فهرست تحریم ها قرار داد.