رسانه
رسانه

آ ین تحولات میدانی استان الجوف یمن/ تلاش نیروهای یمنی برای تامین امنیت دروازه شرقی استان های «عمران، صعده و صنعاء» + نقشه میدانی و تصاویرآ ین تحولات میدانی استان الجوف یمن/ تلاش نیروهای یمنی برای تامین امنیت دروازه شرقی استان های «عمران، صعده و صنعاء» + نقشه میدانی و تصاویر

درخواست حذف اطلاعات
نیروهای و رزمندگان انصارالله عملیاتی جدید و گسترده ای را با پشتیبانی یگان های موشکی علیه نیروهای شورشی در بخش«خب و الشعف» استان الجوف انجام دادند.