رسانه
رسانه

محکومیت ۱۹ ی مصری به حبس ابدمحکومیت ۱۹ ی مصری به حبس ابد

درخواست حذف اطلاعات
دادگاه مصر روز پنجشنبه بیش از ۶۰ نفر را به اتهام تشکیل گرو تروریستی وابسته به به زندان محکوم کرد.