رسانه
رسانه

بیرالوند: به عشق مردم ایران وزنه زدمبیرالوند: به عشق مردم ایران وزنه زدم

درخواست حذف اطلاعات
رضا بیرالوند از ب یک طلا و یک نقره در رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان ابراز رضایت و خوشحالی کرد.