رسانه
رسانه

ترور نخست اسپانیا خنثی شدترور نخست اسپانیا خنثی شد

درخواست حذف اطلاعات
یک مرد سالمند اسپانیایی که قصد داشت نخست این کشور را به جرم تلاش برای نبش قبر دیکتاتور سابق اسپانیا، ترور کند، بازداشت شد.