رسانه
رسانه

جودوکاران کشورمان حریفان خود را شناختندجودوکاران کشورمان حریفان خود را شناختند

درخواست حذف اطلاعات
قرعه کشی مسابقات گرند پری جودو در حالی برگزار شد که نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.