رسانه
رسانه

رویترز: ایران تحریم را پشت سر می گذاردرویترز: ایران تحریم را پشت سر می گذارد

درخواست حذف اطلاعات
یک خبرگزاری انگلیسی در تحلیلی روز پنجشنبه نوشته ایران تحریم های نفتی را پشت سر خواهد گذاشت.