رسانه
رسانه

انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در موصلانفجار یک خودروی بمب گذاری شده در موصل

درخواست حذف اطلاعات
رسانه های عراقی از انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در کرانه راست موصل خبر دادند.