رسانه
رسانه

شهادت یک فلسطینی به دست نظامیان صهیونیستشهادت یک فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست

درخواست حذف اطلاعات
یک شهروند فلسطینی عصر امروز پنجشنبه در حد فاصل مرزهای شرقی نوار غزه با اراضی ی فلسطین به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.