رسانه
رسانه

روایت ایثارگری علی(ع) در شب اول ربیع الاولروایت ایثارگری علی(ع) در شب اول ربیع الاول

درخواست حذف اطلاعات
شب اول ماه ربیع الاول مصادف با «لیلةالمبیت» یعنی قرار گرفتن المؤمنین(ع) در بستر (ص) برای جلوگیری از ترور آن حضرت است.