رسانه
رسانه

الجزیره: ترکیه تحقیقات برای یافتن جسد خاشقچی را متوقف کردالجزیره: ترکیه تحقیقات برای یافتن جسد خاشقچی را متوقف کرد

درخواست حذف اطلاعات
شبکه الجزیره به نقل از منبعی در دفتر دادستان کل ترکیه گزارش داد که دادستانی ترکیه عملیات تحقیق و تفحص برای یافتن جسد رو مه نگار مقتول سعودی را متوقف کرده است.