رسانه
رسانه

فرمانده حفاظت : ناوهای نظامی خود را از منطقه دور کردفرمانده حفاظت : ناوهای نظامی خود را از منطقه دور کرد

درخواست حذف اطلاعات
فرمانده حفاظت پاسداران انقلاب ی گفت: پنتاگون کشتی ها و ناوهای نظامی خود را از منطقه دور کرده است زیرا از موشک های سطح به دریا می ترسد.