رسانه
رسانه

حمله پهپاد به یک تیم خبری در موصل +عحمله پهپاد به یک تیم خبری در موصل +ع

درخواست حذف اطلاعات
تیم خبری یکی از شبکه های عراقی ، نزدیک مرقد یونس (ع) هدف حمله پهپاد عناصر قرار گرفت.