رسانه
رسانه

عباس زریباف؛ ماجرای نفوذ یک «پاسدار» منافق در قلب اطلاعاتی انقلاب +ععباس زریباف؛ ماجرای نفوذ یک «پاسدار» منافق در قلب اطلاعاتی انقلاب +ع

درخواست حذف اطلاعات
مانند بیشتر شخصیت های «ماجرای نیمروز» که ما به ازای عینی و بیرونی داشته اند، «عباس» هم یک شخصیت کاملا واقعی است. عباس، بازتولید سینمایی شخصیت «عباس زریباف»، یکی از بزرگ ترین نفوذی های منافقین است.