رسانه
رسانه

یت صهیونیستیمکاشفات دروغین/ ی با چشمان آبی (بخش اول)

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

یان تبشیری برای پنهان کاری در دروغ گویی و بازی با احساسات نوکیشان و یا جذب به یت با ارائه چهره ای از حضرت عیسی (علیه السلام) سعی بر آن دارند که قیافه ی ایشان را زیبا، با موهای بلند و... نشان دهند.

ادامه مطلبمعرفی سازمان های تروریستی تکفیری ی/ جبهه بخش ملی تریپورا

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

استفاده از سلاح و اعمال خشونت برای تغییر دین بومیان همجوار به یت از جمله کارهای این سازمان تروریستی ی است

ادامه مطلبپر شدن کیسه شبانی اولویت نخست کلیساهای ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

نقد یت

اینکه تمام درآمدهای یک کلیسا باید در وهله نخست به جیب شبان سرازیر شود تبدیل به یک اصل در کلیساهای فارسی زبان شده که مفاسد بسیاری دنبال خود داشته است.

ادامه مطلبمعرفی سازمان های تروریستی تکفیری ی/ فرقه فینیانس

درخواست حذف اطلاعات

نقد یت

اریک روبرت رو ف، از اعضای فرقه فینیانس و عامل انفجار در المپیک آتلانتا پس از دستگیری هدف خود از این اقدام را مبارزه با و حفظ اروپای ی عنوان کرد.

ادامه مطلبتبعیض تی نهادینه شده در یت

درخواست حذف اطلاعات

نقد یتفعالان زن کاتولیک خواهان حق رای در شورای اسقف های واتیکان شدند.

ادامه مطلبع نوشت / تحریف کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیریرودلف بولتمان:

بسیاری از سخنان مکتوب عیسی (ع) گفته های خود او نیست، بلکه محصول حیات جوامع ی آغازین به شمار می آید.

ادامه مطلبتئوری پرداز یت تبشیری: ترامپ کوروش مدرن است

درخواست حذف اطلاعات

 یت صهیونیستی

بسیاری از یان صهیونیست، ترامپ را کورش عصر جدید نامیده اند که با کمی دقت مشخص می شود که در پشت این لقب تراشی ها چه اه ی را دنبال می کنند. برای درک غرض تبشیری ها از این لقب تراشی ها باید به عملکرد کوروش رجوع کرد.

ادامه مطلببی اطلاعی مبلغ یت تبشیری از تاریخ ادیان و فلسفه دین

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

گفته مبلغ تبشیری درباره جان هیک مانند سایر اظهارات متناقض یان تبشیری می باشد چراکه اولا اگر جان هیک به یت اعتقاد داشت از ساختار کلیسا خارج نمی شد و ثانیا این که به نظریات پلورالیزم(تکثرگرایی) روی نمی آورد.

ادامه مطلبوارونه سازی تبشیری ها / شب را روز جلوه می دهند!!

درخواست حذف اطلاعات

 یت صهیونیستی

یکی از روشهایی که در یت تبشیری توسط مبلغان آن فراوان استفاده می شود، مغالطه حذف است. در این روش برای زیبا جلوه دادن آموزه های یت بسیاری از صفحات، اوراق و بندها را حذف می کنند و فقط قسمتهای خاصی از کتاب مقدس را برای مردمی که اکثرا یا تقریبا همه آنها، امکان بررسی کامل کتاب مقدس را ندارند، میخوانند.

ادامه مطلبیارگیری منافقین از یت تبشیری

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

بر اساس پست های منتشر شده در فضای مجازی منافقین پس از ش ت در ایجاد خط ضد ایرانی حالا به فکر یارگیری از میان یان تبشیری افتاده اند.

ادامه مطلبمعرفی سازمان های تروریستی تکفیری ی/ کلیسای صاعقه شرق

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

سازمانهای تروریستی ی بسیاری در جهان وجود دارند که متاسفانه چندان در سطح رسانه های بین المللی به آن پرداخت نشده است.

ادامه مطلبش ت توطئه ی سازی پناهندگان

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیریسرانجام سکوت رسانه های غربی و تبشیری در برابر فجایع کلیساهای ایرانی و طرح ی سازی پناهندگان ش ت و آنها به ش ت این توطئه اعتراف د.

ادامه مطلبشیعیان در کلیسای یت

درخواست حذف اطلاعات

یکی از شمندان ی به نام جرج جرداق معتقد است: اگر علمای ، دین را همانند موسی صدر عرضه می د، اثری از یت و سایر ادیان باقی نمی ماند.

ادامه مطلبیتی که یهو د

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

یهود برای بقای خود نیاز به همراهی یک دین داشت و کاهنان، یت را برای این منظور بسیار مناسب دیدند. آنها پس از قربانی (ع) دین یت را یهودیزه د و انحرافات بسیاری در آن پدید آوردند.

ادامه مطلبع نوشته/ مقایسه زن در و یت

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیریدر مقایسه با دین که دختر را مایه رحمت و آرامش به شمار می آورد، یت تولد دختر را خسارت می داند.

ادامه مطلبیی

درخواست حذف اطلاعات

 یی

کشتار ویکو و زنده زنده سوزاندن دیویدیان نمونه ای از برخورد تمردان امریکا با اقلیت ها است که به گفته معظم انقلاب لکه ننگی در تاریخ ی مدعی است.

ادامه مطلبپوستر/ روز ی : فضای عبادی اقلیت ها در ایران

درخواست حذف اطلاعات

 ی

در حال حاضر 250 کلیسا، 16 کنیسه و 78 عبادتگاه زرتشتیان در ایران موجود است که هزینه بازسازی و تعمیر آن ها بر عهده ت ایران است.

ادامه مطلببه مناسبت 14 مرداد / ی در کلام انقلاب ی

درخواست حذف اطلاعات
روز یآیت الله العظمی :

«ما وقتی بخواهیم از حقوق ی دفاع کنیم، نمی پرسیم شما دینت چیست، نه؛ شهروند ماست، متعلق به این کشور است

و فرزند این خانواده است؛ ما باید از او دفاع کنیم و دفاع هم می کنیم.»

بیانات آیت الله العظمی در دیدار با خانواده شهید اقلیت آقاجان او و - 1370/10/4

ادامه مطلبپوستر/ روز ی : رسانه های خاص اقلیت های مذهبی در ایران

درخواست حذف اطلاعات

 ی

رسانه به ویژه رو مه علاوه بر آنکه ابزاری جهت اطلاع رسانی است و می تواند نقش مهمی در ایجاد وحدت اجتماعی ایفا کند، وجود آن در یک نظام نشان دهنده احترام به بیان و قلم است. اصولی که در کشورهای مدعی نادیده انگاشته شده و موارد متعددی از سلب رسانه ای و بهره گیری از رسانه ها در جهت نفرت پراکنی علیه اقلیت ها را می توان برشمرد.

ادامه مطلبسقوط یت در کلیساهای تبشیری

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

شخصی برایم تعریف کرد که یکی از واعظین با اتوبوس به کمپ ها می رود و به پناهجویان اعلام می کند در قبال دریافت 100 یورو برگه تعمید می دهد و با اتوبوس پناهجویانی که دنبال برگه هستند را به کلیسا می اورد و این یت نیست.

ادامه مطلب