رسانه
رسانه

یت صهیونیستییارگیری منافقین از یت تبشیری

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

بر اساس پست های منتشر شده در فضای مجازی منافقین پس از ش ت در ایجاد خط ضد ایرانی حالا به فکر یارگیری از میان یان تبشیری افتاده اند.

ادامه مطلبمکاشفات دروغین/ ی با چشمان آبی (بخش اول)

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

یان تبشیری برای پنهان کاری در دروغ گویی و بازی با احساسات نوکیشان و یا جذب به یت با ارائه چهره ای از حضرت عیسی (علیه السلام) سعی بر آن دارند که قیافه ی ایشان را زیبا، با موهای بلند و... نشان دهند.

ادامه مطلبمعرفی سازمان های تروریستی تکفیری ی/ کلیسای صاعقه شرق

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

سازمانهای تروریستی ی بسیاری در جهان وجود دارند که متاسفانه چندان در سطح رسانه های بین المللی به آن پرداخت نشده است.

ادامه مطلبپوستر/ روز ی : مدارس اقلیت های مذهبی در ایران

درخواست حذف اطلاعات

 ی

اقلیت های مذهبی در ایران مدارسی با مضامین آموزشی مخصوص خود دارند. در تهران بیش از 20 مدرسه ویژه ارامنه، 6 مدرسه ویژه زرتشتیان، چهار مدرسه خاص کلیمیان در یازده مقطع تحصیلى و دو مجتمع برای آشوریان وجود دارد. در مجموع 32 مدرسه خاص اقلیت هاى مذهبى در تهران مشاهده می شود.

ادامه مطلبش ت توطئه ی سازی پناهندگان

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیریسرانجام سکوت رسانه های غربی و تبشیری در برابر فجایع کلیساهای ایرانی و طرح ی سازی پناهندگان ش ت و آنها به ش ت این توطئه اعتراف د.

ادامه مطلباعتراض چندین باره به رفتارهای غیر کتاب مقدسی بین اعضای فرقه تبشیری

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیرییکی از الهی دانان ی اذعان می کند که در کتاب مقدس و در موعظه های و رسولان هیچ اشاره ای به فریادها، غش ها، رعشه ها و یا جیغ ها وجود ندارد. واضح است که جیغ های بلند و رعشه ها با اصول کلام همخوانی نداشته و بنابراین باید منع شود.

ادامه مطلبشیعیان در کلیسای یت

درخواست حذف اطلاعات

یکی از شمندان ی به نام جرج جرداق معتقد است: اگر علمای ، دین را همانند موسی صدر عرضه می د، اثری از یت و سایر ادیان باقی نمی ماند.

ادامه مطلبآمین بگویید و دلار دریافت کنید!!!

درخواست حذف اطلاعات

 یت صهیونیستی

کشیش یی با انتشار تصاویری مدعی شده است هر زیر این پست ها کلمه آمین را بنویسد در طول هفته پول هنگفتی به دست می آورد.

ادامه مطلبیتی که یهو د

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

یهود برای بقای خود نیاز به همراهی یک دین داشت و کاهنان، یت را برای این منظور بسیار مناسب دیدند. آنها پس از قربانی (ع) دین یت را یهودیزه د و انحرافات بسیاری در آن پدید آوردند.

ادامه مطلبتحریف کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

نقد یتدلیل این تحریف و سانسور یک حقیقت بزرگ توسط یان تبشیری در چیست؟

ادامه مطلبع نوشته/ مقایسه زن در و یت

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیریدر مقایسه با دین که دختر را مایه رحمت و آرامش به شمار می آورد، یت تولد دختر را خسارت می داند.

ادامه مطلبتکرار بازی اوباما از سوی ترامپ / حمایت از یت تبشیری

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیریکشیشان پروتستان چه سودی برای دارند و جایگاه آنها در سیاست خارجی کجاست؟

ادامه مطلبیی

درخواست حذف اطلاعات

 یی

کشتار ویکو و زنده زنده سوزاندن دیویدیان نمونه ای از برخورد تمردان امریکا با اقلیت ها است که به گفته معظم انقلاب لکه ننگی در تاریخ ی مدعی است.

ادامه مطلبوقتی کلیساها تبدیل به کلوپ ی می شوند

درخواست حذف اطلاعات

فساد در یتیکی از اعضای فرقه یت تبشیری اعلام کرده است که کلیساهای این فرقه به کلوپ و باشگاه تبدیل شده اند و هر روز فاجعه ای جدید به بار می آورند.

ادامه مطلبپوستر/ روز ی : فضای عبادی اقلیت ها در ایران

درخواست حذف اطلاعات

 ی

در حال حاضر 250 کلیسا، 16 کنیسه و 78 عبادتگاه زرتشتیان در ایران موجود است که هزینه بازسازی و تعمیر آن ها بر عهده ت ایران است.

ادامه مطلبروز ی: رابطه دوسویه ایران و اقلیت های مذهبی

درخواست حذف اطلاعات

 یسند این رابطه متقابل تقدیم 88 شهید از سوی جامعه یان، 18 شهید کلیمی و 9 شهید از زرتشتیان به انقلاب ی و خاک ایران زمین است.

ادامه مطلببه مناسبت 14 مرداد / ی در کلام انقلاب ی

درخواست حذف اطلاعات
روز یآیت الله العظمی :

«ما وقتی بخواهیم از حقوق ی دفاع کنیم، نمی پرسیم شما دینت چیست، نه؛ شهروند ماست، متعلق به این کشور است

و فرزند این خانواده است؛ ما باید از او دفاع کنیم و دفاع هم می کنیم.»

بیانات آیت الله العظمی در دیدار با خانواده شهید اقلیت آقاجان او و - 1370/10/4

ادامه مطلبپوستر/ روز ی : مقایسه حقوق اقلیت ها در ایران و سایر نظام های

درخواست حذف اطلاعات

روز ی

مواردی چون اختصاص یک مجلس به اقلیت ها با وجود جمعیت کم و یا حضور نمایندگان آنها درمجلس تدوین قانون اساسی،نشان می دهد نظام حقوقی ایران مترقی تر و پیش روتر از قوانین ی عمل نموده است.

ادامه مطلبپوستر/ روز ی : رسانه های خاص اقلیت های مذهبی در ایران

درخواست حذف اطلاعات

 ی

رسانه به ویژه رو مه علاوه بر آنکه ابزاری جهت اطلاع رسانی است و می تواند نقش مهمی در ایجاد وحدت اجتماعی ایفا کند، وجود آن در یک نظام نشان دهنده احترام به بیان و قلم است. اصولی که در کشورهای مدعی نادیده انگاشته شده و موارد متعددی از سلب رسانه ای و بهره گیری از رسانه ها در جهت نفرت پراکنی علیه اقلیت ها را می توان برشمرد.

ادامه مطلباعتراف یک عضو فرقه یت صهیونیستی: در کلیسا سرکیسه ام د

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

یکی از اعضای فرقه یت صهیونیستی در یادداشتی که منتشر کرده میگوید او را در کلیساهای پروتستان سوئد سرکیسه کرده اند و تمام اموالش را به بهانه گرفتن اقامت از دستش خارج د.

ادامه مطلب