رسانه
رسانه

یارگیری منافقین از یت تبشیرییارگیری منافقین از یت تبشیری

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

بر اساس پست های منتشر شده در فضای مجازی منافقین پس از ش ت در ایجاد خط ضد ایرانی حالا به فکر یارگیری از میان یان تبشیری افتاده اند.

ادامه مطلب