رسانه
رسانه

خاطره ..خاطره ..

درخواست حذف اطلاعات
خاطره...

بابایی.. اون روز تو حرم ک گم شدم... الان ک فک میکنم زیارتم اون موقع کامل شد.. الان اما.. گم شدم تو این زندگی.. از خودم از خوشبختیم از آرامشم.. کاشکی میتونستم پیدا کنم چیزی رو ک منو از خودم گرفته..یا رضامنبع: http://masirezendegim. /