رسانه
رسانه

شوخی تلخ با آقای کارگردانشوخی تلخ با آقای کارگردان

درخواست حذف اطلاعات

در اینکه مهران مدیری باید مسیر قانونی دریافت مجوزهای لازم در سینما را طی کند شکی نیست. اما مشخص نیست برخی اظهارنظرهای مسئولان با چه هدفی صورت می گیرد. اینکه اعلام بشود سازنده مجموعه ای از بهترین سریال ها مجوز کارگردانی در سینما ندارد و باید منتظر بررسی باشد بیش از آنکه نشان دهنده یک اقتدار مدیریتی باشد، کمدی تلخی است که تنها در سینمای ایران اتفاق می افتدمنبع: http://mehranmodiri. /