رسانه
رسانه

پیام انقلاب در پی شهادت جانباز شهید سید نورخدا مفردپیام انقلاب در پی شهادت جانباز شهید سید نورخدا مفرد

درخواست حذف اطلاعات
در پی شهادت جانباز دفاع از امنیت، سید نورخدا مفرد، انقلاب ی در پیامی شفاهی، شهادت وی را به مردم لرستان و خانواده ی این شهید عزیز تبریک و تسلیت گفتند.